dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

.......................................................................................................................................... 2018 ...............................................

DIVADELNÝ ĎURKOV

Dátum: 15. 3. 2018     Miesto: Ďurkov, KD

Propozície

.........................................

ŠAFFOVA OSTROHA

Dátum:   08. 04. 2018  Miesto:   Bidovce - Kultúrny dom

Propozície

 ..........................................

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

Dátum: 13. - 14 .4.2018     Miesto: CVČ, Domino - Popradská 86, KE

Propozície Divadlo a deti

Propozície Zlatá priadka

..................................................

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dátum: 18.04.2018            Miesto: ZUŠ-Bernoláková

Propozície

..................................................

STRUNOBRANIE

Dátum: 12.05.2018               Miesto: Haniska, KD

Propozície

..................................................

NOSITELIA TRADÍCIÍ

Dátum: 20.05.2018              Miesto: Čaňa

Propozície

....................................................