dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstvaSieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

Sieň bojovej slávy počas zimných mesiacov OTVORENÁ na požiadanie!!!            

V prípade skupinovej návštevy prosíme svoju účasť nahlásiť 3 dni vopred na tieto kontakty:
e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677 

 

 

       
                                                                
  
                                                            

POZÝVAME VÁS


     

       plagat gala_02

DARGOVSKÁ RUŽA 

46. ročník prehliadky spevu ľudových piesní v regióne Košice - okolie

Dátum: 8.5. 2016 o 14.00 hod.

Miesto: Svinica - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

     

....................................................................DARGOVSKÁ RUŽA - súťaž / bez účasti verejnosti (iba porota)

Dátum: 30.4. 2016

Miesto: Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova                                         VÝSLEDKY

       Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

....................................................................

   zpdp_ propozicie 2016_02

Z POLIANKY DO POLIANKY

33. ročník prechodu Slanskými vrchmi

Dátum:   7. 5. 2016  

Miesto:   Košická Polianka  7.00 - 8.00 hod.

             Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku - 9.00 hod.

Organizátor: KST a Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka,

                   Kultúrne centrum Abova

SÚRNY OZNAM O LIMITOCH

k 33. ročníku turistického prechodu Z POLIANKY DO POLIANKY  

....................................................................

ddk_pl2

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

20. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých          

hrajúcich pre deti

Dátum: 15. 4. 2016 o 9.30 hod.                                                  PROPOZÍCIE

Miesto: CVČ Košice, Popradská 86                                              PRIHLÁŠKA

Organizátor: Kultúrne centrum Abova; CVČ Košice                          VÝSLEDKY

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

....................................................................

ŠAFFOVA OSTROHA

krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Dátum: 3. apríl 2016                                              

Miesto:  Ždaňa                                                                             

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec 

Krajské kolo súťaže Šaffova ostroha 2016 prebieha podľa propozícií celoštátnej súťaže:

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

PRIHLÁŠKA jednotlivec       PRIHLÁŠKA pár

....................................................................

   div_dur plagat1

DIVADELNÝ ĎURKOV

regionálna postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti z regiónu Košice - okolie 

Dátum: 17. marec 2016  o 9.00 hod.                                             PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Miesto:  Ďurkov                                                                              PRIHLÁŠKA

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov, ZŠ Ďurkov         VÝSLEDKY

....................................................................

ODBORNÝ SEMINÁR k Dargovskej ruži

odborný seminár pre sólistov spevákov a vedúcich speváckych skupín 

Dátum: 15. 2. 2016  o 10.00 hod. 

Miesto:  Košice - Okresný úrad, Hroncova 13 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova

....................................................................................

VÝZVA - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Služba: Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok

ZVEREJNENIE: od 8.2.2016 od 10.15 hod. do 22.2.2016 do 09.00 hod.

...................................................................................


   zabijacka_02

 FAŠENGOVA ZABIJAČKA

 8. ročník tradičného gurmánskeho podujatia spojený s ochutnávkou a kultúrnym programom 

                                                      

  Dátum: 6. 2. 2016 

  Miesto:  Vyšný Čaj

  Organizátori: Kultúrne centrum Abova a Obec Vyšný Čaj

   grafika1_01

 OBECNÁ ZABÍJAČKA - Ploské

  IX. novoročná obecná zabíjačka 

                                                      

  Dátum: 23. 1. 2016 

  Miesto:  Ploské

  Organizátori: Obec Ploské

   plagat_02   

 ZIMNÝ POCHOD NA DARGOV

  turistický pochod k 71. výročiu oslobodenia obcí Košice - okolie

                                                      

  Dátum: 23. 1. 2016 

  Miesto:  8.00  Štart od OcÚ v Ruskove

            14.00  Pietny akt pri Pamätníku víťazstva na Dargove


  Organizátori: Obce Blažice, Nižný Čaj, Olšovany, Ruskov, Slančík, Vyšný Čaj 

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2016  /predpokladané termíny/

Termín

Názov podujatia      

 Forma         

 Miesto konania    

19.1.2016 Pietny akt kladenia vencov    

spomienková slávnosť

Pamätník na Dargove
23.1.2016 Obecná zabíjačka podujatie TĽK Ploské - Ortáše
6.2.2016 Fašiangová zabíjačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
15.2.2016 Odborný seminár k Dargovskej ruži seminár pre spevákov a spev.sk. Košice
17.3.2016 Divadelný Ďurkov reg. súťaž detských div.súb. Ďurkov
19.3.2016 Vzdelávací seminár pre spevákov a sp. sk. školenie a tvorivá dielňa Košice
3.4.2016 Šaffova ostroha krajská súťaž Bidovce
15.-16.4.2016 Detské divadelné Košice krajská divadelná súťaž Košice
8.5.2016 Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica
13.-17.6.2015 Rezbársky plenér prezentácia  Čaňa
19.6.2016 Abovské folklórne slávnosti festival Rozhanovce
13.-14.8.2016 Stretnutie generácií podujatie TĽK Košice - okolie
28.8.2016 Hudobný folklór dospelých krajská súťaž Haniska
29.8.2016 Po stopách dargovských bojov kult. podujatie k SNP Dargovský priesmyk
18.9.2016  Festival duchovnej piesne tvorivé dielne, festival Svinica
9.10.2016 Valalická krojovaná paráda podujatie TĽK Valaliky
december 2016 Adventné a vianočné koncerty koncert Obce regiónu

************************************************************************************************************************************************

             

                         pozdrav 2015_01

   td_02

ABOVSKÉ VIANOCE 2015 - TVORIVÉ DIELNE

vianočné ikebany z prírodných materiálov a zdobenie medovníkov

Dátum: 18. 12. 2015 o 16.00 hod.             20.12.2015 o 15.00 hod.

Miesto: Nižný Čaj - Obecný úrad               Ždaňa - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Nižný Čaj, Obec Ždaňa

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

   vkp_02

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA - "DO NAS ĽUDZE, DO NAS"

10. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry na tému 

Dátum: 11. 10. 2015 o 15.30 hod.

Miesto: Valaliky - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky

  pl_fsu_1

FESTIVAL "STARÉ UMENIE A HISTÓRIA ABOVA"

24. ročník festivalu, realizovaný s finančnou podporou MK SR

Dátum:  20.9. 2015    15.30 hod.

Miesto: Svinica - románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

VSTUP VOĽNÝ


  dargov_august_2

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

výstava historickej a súčasnej bojovej výstroje a výzbroje, premietanie filmov, prednášky, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti, streľba zo zbraní  

Dátum: 29. 8. 2015  14.30 - 20.00 hod.

Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 unnamed             

    ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

   * 47.ročník Abovských folklórnych slávností Euro folk Rozhanovce 2015

   * festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel,

     detských programov a tradičnej kuchyne

   

    Dátum: 28. 6. 2015 od 14.00 hod.

    Miesto: Rozhanovce - amfiteáter

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Rozhanovce                                                                                                                      

                     


 karicka web maly           

   KARIČKA - tanec priateľov

                                                 

 Ulice Metropoly východu ožijú folklórom už po tretí raz. Fokloristi s nefolkloristami, 
 tanečníci s netanečníkmi vrcholia svoje tréningy tohtoročnej Abovskej karičky, 
 ktorej aj Vy môžete byť súčasťou.                  
           

   Dátum:   25. 6. 2015  

   Miesto:   Hlavná ulica v Košiciach

   Organizátor: Communication House v spolupráci s FS Železiar

                                                                                                                                                                                                     

                     


 plagat web maly           

   REZBÁRSKY PLENÉR

   Kultúrne centrum Abova v spolupráci s obcou Budimír Vás pozývajú na 5. ročník

   tradičného rezbárskeho podujatia. Podujatie je realizované s finančnou podporou

   Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

   Dátum:   18. - 22. 5. 2015  

   Miesto:   Miestny park v obci Budimír

   Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Budimír  

   VSTUP VOĽNÝ                                                                                                                                                                               

                     


 pl_8_5_02      

                                              

   OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

   - pietny akt pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. sv. vojny                                                                              

   - otvorenie Siene bojovej slávy po rekonštrukcii - výstava, premietanie filmov

   Dátum:   8. 5. 2015  

   Miesto:   Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku

   Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Okresný úrad Košice - okolie

   Spoluorganizátor:   KVH Gisela Stellung, KVH Čapajev   

   VSTUP VOĽNÝ          

                                                                                                                                                                                                     

                     

                                  dr2015_2

   DARGOVSKÁ RUŽA

   45. ročník prehliadky spevu ľudových piesní v regióne Košice - okolie

   Prehliadky Dargovská ruža 2015 sa môžu zúčastniť iba sólisti speváci - speváčky, spevácke duá, detskí      speváci a spevácke skupiny, ktorí sa zúčastnili Odborného seminára.

  

Propozície

Prihláška - sólisti

Prihláška - skupiny

Výsledky

   zdpz_propozicie_01

   Z POLIANKY DO POLIANKY

   32. ročník prechodu Slanskými vrchmi

   spojený s pietnym aktom k 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny

   Dátum:   8. 5. 2015  

   Miesto:   Košická Polianka - 8.00 hod.

                Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku - 9.00 hod.

   Organizátor: KST a Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka,

                      Kultúrne centrum Abova

PROPOZÍCIE

     ddk_01

   DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

   19. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých          

   hrajúcich pre deti

   Dátum: 16. -17. 4. 2015 o 9.30 hod.

   Miesto: CVČ Košice, Popradská 86

   Organizátor: Kultúrne centrum Abova; CVČ Orgovánová 5, Košice

Propozície 


Výsledky

     so_2015_1

  ŠAFFOVA OSTROHA

  krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

  Dátum:   21. 3. 2015  o 11.00 hod.

  Miesto:   Bidovce - Kultúrny dom

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Vysledky

                                           

  DIVADELNÝ ĎURKOV

  regionálna súťaž detských divadelných súborov                

  Dátum: 17. 3. 2015 

  Miesto: Ďurkov

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov, ZŠ v Ďurkove 

Propozície 

Prihlášky

....................................................................................

VÝZVA - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Služba : Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok

ZVEREJNENIE: od 19.2.2015 od 11.00 hod. do 26.2.2015 do 11.00 hod.

Výzva č. 1/2015

Príloha č.1 - Správa 

...................................................................................

      na_tej_luke_1

  NA TEJ LÚKE NA ZELENEJ

  regionálna súťaž detských folklórnych súborov                

                                                      

  Dátum: 20. 2. 2015 

  Miesto: Košice

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Propozície 

Prihlášky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

      pldargov_kniha_02      

 

  SPOMIENKY Z DARGOVSKÉHO BOJISKA

  krst a prezentácia knihy Petra Novýkmeca

                                                      

  Dátum: 19. 1. 2015 o 14.00 hod.

  Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove


  Organizátor: Kultúrne centrum Abova

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2015  /predpokladané termíny/

Termín    

     

Názov podujatia      

                   

 Forma        

                  

 Miesto konania    

              

19.1.2015 Pietny akt kladenia vencov    

spomienková slávnosť

Pamätník na Dargove
19.1.2015 Spomienky z dargovského bojiska krst , prezentácia knihy Pamätník na dargove
14.2.2015 Fašiangová zabíjačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
20.2.2015 Na tej lúke, na zelenej regionálna súťaž DFS Košice
17.3.2015 Divadelný Ďurkov reg. súťaž detských div.súb. Ďurkov
21.3.2015 Šaffova ostroha krajská súťaž Bidovce
8. - 9.4.2015 Odb. seminár pre spevákov a spev. skupiny školenie a tvorivá dielňa Košice
16.-17.4.2015 Detské divadelné Košice krajská divadelná súťaž Košice
2.5.2015 Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica
18.-22.5.2015 Rezbársky plenér prezentácia  Budimír
28.6.2015 Abovské folklórne slávnosti festival Rozhanovce
20.-24.7.2015 Šukar dživipen tábor Herľany
29.8.2015 Po stopách dargovských bojov kult. podujatie k SNP Dargovský priesmyk
16.,17.,20.9.2015  Staré umenie a história Abova tvorivé dielne, festival Svinica
11.10.2015 Valalická krojovaná paráda podujatie TĽK Valaliky
13.12.2015 Vianočný koncert koncert Ruskov
jar 2015 Výstava hist. fotografií výstava Bidovce
november 2015 Blízko pri srdci vydanie knihy Slanec

*******************************************************************************************************************************************************************

ceresen1  

"NA JEDNEJ DOĽIŇE PRI BETLEHEME"

  vianočný koncert FSS ČEREŠEŇ z Nižnej Kamenice

  Dátum: 16. 12. 2014 

  Miesto: Košice


     boliarov_02

  VIANOČNÝ KONCERT

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

  Dátum: 14. 12. 2014 o 14.30 hod.

  Miesto: Boliarov - Ev. kostol

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova,  Ev. far. úrad Rankovce, fília Boliarov

     ruskov_1     

 

  VIANOČNÝ KONCERT

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

  Dátum: 7. 12. 2014 o 16.30 hod.

  Miesto: Ruskov - Rím.-kat. kostol

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

  VSTUP VOĽNÝ

     td_1

  ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE

  adventné vence,  drôtené a drevené vianočné ozdoby

  Dátum: 28. 11. 2014   16.30 - 19.00 hod.

  Miesto: Bohdanovce

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Bohdanovce

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR


....................................................................................

VÝZVA - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Služba : tlač  publikácie

ZVEREJNENIE: od 12.11.2014 od 11.00 hod. do 19.11.2014 do 11.30 hod.

SPRÁVA z vyhodnotenia prieskumu trhu

...................................................................................


vkp_01

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA

9. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry na tému 

"NAŠE TRADÍCIE" - regionálna prehliadka folklórnych skupín okresov Košice a Košice - okolie

Dátum: 12. 10. 2014 o 15.00 hod.

Miesto: Valaliky - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky

VSTUP VOĽNÝ

svinica_1

FESTIVAL "STARÉ UMENIE A HISTÓRIA ABOVA"

23. ročník festiovalu, realizovaný s finančnou podporou MK SR

Dátum:  28.9. 2014    15.00 hod.

Miesto: Svinica - románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

VSTUP VOĽNÝ


plener_1

REZBÁRSKY PLENÉR 

Dátum: 16. - 24. 9. 2014   9.00 - 18.00 hod.  

Miesto: Jablonov nad Turňou - areál Granaria 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, MAS KRAS, OZ PO ART

dargov2

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

70. výročie SNP - premietanie filmov, prednášky, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti  

Dátum: 29. 8. 2014

Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

ŠUKAR DŽIVIPEN (Krásny život)

6. ročník vidieckeho prázdninového tábora pre rómske deti realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín

Dátum: 14. - 18. 7. 2014

Miesto: Herľany - učebno - výcvikové centrum TU Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

afs_02

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

 * 46.ročník Abovských folklórnych slávností Euro folk Rozhanovce 2014

* festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel, detských programov a tradičnej kuchyne

* v rámci programu sa bude konať krajská súťaž choreografií folklórnych súborov TANCUJ,TANCUJ košického kraja 2014

Dátum: 29. 6. 2014 od 14.00 hod.

Miesto: Rozhanovce - amfiteáter

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Rozhanovce

propozície krajskej súťaže TANCUJ, TANCUJ

Tlačová správa

plagat2

DARGOVSKÁ RUŽA

XXXXIV. ročník súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice - okolie

Dátum: 17. - 18. 5. 2014

Miesto: Svinica - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

Súťažnej prehliadky Dargovská ruža 2014 sa môžu zúčastniť iba sólisti speváci - speváčky, spevácke duá, detskí speváci a spevácke skupiny, ktorí sa zúčastnili Odborného seminára.

Podmienky účasti na DR 2014     Propozície      

Prihláška - sólisti        Prihláška - skupiny

Odborný seminár

Dátum: 29. - 30. 4. 2014 o 14.00 hod

Miesto: Košice - knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

PIETNY AKT - DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

Dátum: 8. 5. 2014 o 15.00 hod.

Miesto: Pamätník Dargov

Organizátor:  Obvodný úrad Košice - okolie

Sieň bojovej slávy sprístupnená  pre  verejnosť  8.5.2014  v  čase  15.00-17.00 hod.

.

01

Z POLIANKY DO POLIANKY

prechod Slanskými vrchmi za poznaním a priateľstvom - 31. ročník

Dátum: 3. 5. 2014 o 8.00 hod.

Miesto: podľa propozícií

propozície

snv_velka_noc2

.

Folklórna skupina ROŇVA zo Slanského Nového mesta Vás aj tohto roku pozýva na:

VEĽKÁ NOC 2014 - Pávička

Dátum: 20. 4. 2014 od 14.00 hod.

Miesto: Slanské Nové Mesto

ddk_2014_pl2

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

18. ročník krajskej prehliadky detských a mládežníckych divadelných kolektívov

Dátum: 11. - 12. 4. 2014

Miesto: Košice - CVČ Domino

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Výsledková listina 

Vyhodnotenie predsedu poroty

przentacia_rab1

OSUDY SLANSKÝCH FORGÁČOVCOV A WALDBOTTOVCOV

prezentácia knihy, čítanie z korešpondencie Hedwigy Waldbottovej, kultúrny program

                    !!!!!!!!   ZMENA TERMÍNOV   !!!!!!!!

Termín:  31. marec 2014 o 16.30 hod.

Miesto:   Bidovce - kultúrny dom


Termín:  7. apríl 2014 o 16.30 hod.

Miesto:  Ruskov - Rím.-kat. kostol Mena Panny Márie

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Ruskov, Farský úrad v Ruskove, Obec Bidovce

div_dur_1

DIVADELNÝ ĎURKOV

15. ročník regionálnej súťaže detských divadelných kolektívov

Dátum:   26. 3. 2014  o 9.30 hod.

Miesto:   Ďurkov - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov,ZŠ Ďurkov


PROPOZÍCIE regionálnej postupovej súťaže


so1

ŠAFFOVA OSTROHA

krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Dátum:   23. 3. 2014  o 11.00 hod.

Miesto:   Bidovce - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

VÝSLEDKY

zahraj_plagat1  

ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ 

Termín:  1. marec 2014 o 14.00 hod.                      

Miesto:   Košice - Stará radnica - Radničná sála, Hviezdoslavova 7

             (vchod zo Strojárenskej ulice)

Organizátor: Kultúrne centrum Abova 

VÝSLEDKY

METODICKÝ DEŇ  pracovníkov KCA

(metodická návšteva múzeí a galérie v Košiciach)

dňa 20.2.2014 v čase 8.00 - 16.00 hod. 

prez_knihy1    

OSUDY SLANSKÝCH FORGÁČOVCOV A WALDBOTTOVCOV

prezentácia knihy, čítanie z korešpondencie Hedwigy Waldbottovej, kultúrny program

Termín:  11. február 2014 o 16.30 hod.                        

Miesto:   Slanec - Múzeum a informačné centrum

Termín:  24. február 2014 o 16.30 hod.

Miesto:   Košice - Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, študovňa na 1. posch. 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, obec Slanec

    

 

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2014  /predpokladané termíny/

Termín Názov podujatia Forma Miesto konania          
január 2014  Spomienková slávnosť pietna akcia Dargovský pamätník
15. 2. 2014  Valalska zabijačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
 1.3. 2014  Zahraj, že mi zahraj ... regionálna súťaž DFS Košice
23.3.2014  Šaffova ostroha krajská súťaž Bidovce
26.3. 2014  Divadelný Ďurkov reg. súťaž divad. súborov Ďurkov
11. -12. 4. 2014  Detské divadelné Košice kraj. súťaž divad. súborov  Košice
29. - 30. 4. 2014  Odb. seminár pre spevákov a spev. skupiny  školenie a tvor. dielňa Košice
máj 2014  Spomienkové slávnosti - Dargov spomienkové akcie Dargov
17. - 18. 5. 2014      Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica
28. - 29. 6. 2014  Abovské folklórne slávnosti festival Rozhanovce
14. - 18. 7. 2014  Šukar Dživipen

vidiecky tábor

Herľany
29. 8. 2014 Po stopách dargovských bojov podujatie pri príležit. 70. výr.  Dargov
16. - 24. 9. 2014  Rezbársky plenér      prezentácia Jablonov nad Turňou
24., 25., 28.9.2014  Staré umenie a história Abova tv. dielne, festival Svinica
12. 10. 2014  Valalická krojovaná paráda podujatie TĽK Valaliky
október 2014  Stretnutie generácií maď. národnosti tvorivé dielne
7. 12. 2014  Vianočný koncert koncert Ruskov
nov. /decem. 2014  Ľudová remeselná tvorivosť tvorivé dielne
júl / august 2014  Lektorovanie v Sieni bojov. slávy otvorenie múzea, lektor. Dargov

vian_pozdr2013

web_02  

  Po slávnostnej prezentácii publikácie Jolany Janičkárovej

 „Osudy slanských Forgáčovcov a Waldbottovcov“ (12.12.2013)

  Vám naši priaznivci  a záujemcovia o regionálnu históriu dávame do pozornosti,

  že predmetnú knihu si môžete zakúpiť v Kultúrnom centre Abova, Bidovce 206

  alebo na dobierku.

  Cena knihy bez poštovného je:  12,-€

pl_ ruskov2013_maly

  VIANOČNÝ KONCERT

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

  Dátum: 8. 12. 2013 o 17.00 hod.

  Miesto: Ruskov - rím.-kat. kostol

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

  VSTUP VOĽNÝ

......................................................................................

VÝZVA - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Služba : tlač  publikácie

ZVEREJNENIE: od 14.11.2013 od 11.00 hod. do 19.11.2013 do 11.30 hod.

Výzva

Príloha č.1

SPRÁVA z vyhodnotenia prieskumu trhu

......................................................................................

vkp2013_maly

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA

8. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry na tému 

"DZEŇ KAPUSTI"

Dátum: 13. 10. 2013 o 15.00 hod.

Miesto: Valaliky - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky

VSTUP VOĽNÝ

svinica2013_maly

FESTIVAL "STARÉ UMENIE A HISTÓRIA ABOVA"

22. ročník festiovalu, realizovaný s finančnou podporou MK SR

Dátum:  22.9. 2012    15.00 hod.

Miesto: Svinica - románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

VSTUP VOĽNÝ

ODBORNÝ SEMINÁR

pre spevákov a spevácke skupiny

Dátum: 10. - 11. 9. 2013

Miesto: Herľany

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Projekt je realizovaný s finančnou podporou MK SR

dargov_august_maly

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

symbolická rekonštrukcia bojov z 2. svetovej vojny, premietanie filmov, prednášky a kultúrny program v predvečer 69. výročia SNP

Dátum: 28. 8. 2013

Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Projekt je realizovaný s finančnou podporou KSK z programu TERRA INCOGNITA, ktorý je súčasťou projektu EHMK 2013

ukar obr

ŠUKAR DŽIVIPEN (Krásny život)

5. ročník vidieckeho prázdninového tábora pre rómske deti realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín

Dátum: 12. - 16. 8. 2013

Miesto: Herľany - učebno - výcvikové centrum TU Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

afs2013_ maly

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI Euro Folk Rozhanovce 2013

XXXXV. ročník folklórnych slávností

Dátum:   23. 6. 2013 o 14.00 hod. 

Miesto:   Rozhanovce - amfiteáter

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Rozhanovce

Vstupné: dospelí  2 €

               deti (6 až 15 r.) a dôchodcovia  1 € / akceptujem kultúrne poukazy

PROGRAM 

rp2013_maly

REZBÁRSKY PLENÉR 

3. ročník rezbárskeho plenéra v Herľanoch, realizovaný s finančnou podporou MK SR

Dátum: 3. - 7. 6. 2013    9.00 - 18.00 hod.

Miesto: Rozhanovce - amfiteáter

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Rozhanovce

Účastníci: Magdaléna Palenčárová z Čečejoviec, Ladislav Staňo st. z Valalík, János Lukács z Moldavy/Bodvou

ŠAFFOVA OSTROHA 

Dátum: 24. - 26. 5. 2013     Miesto: Dlhé Klčovo     prihláška a propozície   

dargov_maly

BOJ O DARGOVSKÝ PRIESMYK

symbolická ukážka bojov z obdobia 2. svetovej vojny

Dátum: 4. 5. 2013 o 9.30 hod.

Miesto: Pamätník v Dargovskom priesmyku

fotka

Z POLIANKY DO POLIANKY

prechod Slanskými vrchmi za poznaním a priateľstvom - 30. ročník

Dátum: 4. 5. 2013 o 9.00 hod.

Miesto: Pamätník v Dargovskom priesmyku

Vrchy, ktoré spájajú - pozvánka               propozície

dr2013_maly

DARGOVSKÁ RUŽA

XXXXIII. ročník nesúťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice - okolie

Dátum: 28. 4. 2013

Miesto: Svinica - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Svinica

výsledky

ddk2013_pl_maly

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

17. ročník krajskej prehliadky detských a mládežníckych divadelných kolektívov

Dátum: 19. - 20. 4. 2013

Miesto: Košice - CVČ Domino

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

výsledky súťaže

dd2013_maly

DIVADELNÝ ĎURKOV

14. ročník postupovej prehliadky detských a mládežníckych divadelných kolektívov obcí Košice - okolie

Dátum: 21. 3. 2013 o 10.00 hod.

Miesto: Ďurkov

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov, ZŠ Ďurkov

výsledková listina

precosom_nasvete_2013maly    

PREČO SOM NA SVETE RÁD /RADA

19. ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou

- kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí

PROPOZÍCIE

Uzávierka súťaže:  30. apríl 2013 

                                                      

plagatmsmaly

MLADenci & SEEart

výstava mladých umelcov - výtvarníka Jána Gálla a kamenosochára Ladislava Staňa ml. 

Dátum: 27. 2.  - 22.3.2013  v čase: po - pi : 9.00 -15.00 hod.

                                                        streda: 9.00 - 17.00 hod.

Miesto: Galéria Kultúrneho centra KSK, Strojárenská 3, Košice

Organizátor: Kultúrne centrum KSK, Kultúrne centrum Abova

VERNISÁŽ výstavy - 27. 2.2013  o 16.30 hod. v Galérii KC KSK

WORKSHOP s autormi - 6.3.2013  o 14.30 - 17.00 hod. v Galérii KC KSK

 plagatvz maly   

"VALALSKA ZABIJAČKA"

5. ročník tradičného gurmánskeho podujatia spojený s kultúrnym programom a ochutnávkou

Dátum: 9. 2. 2013 o 14.00 hod.

Miesto: Vyšný Čaj

Organizátor: obec Vyšný Čaj, Kultúrne centrum Abova

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2013 /predpokladané termíny/

Termín Názov podujatia Forma Miesto konania          
18. 1. 2013 Spomienková slávnosť kladenie vencov Dargovský pamätník
9. 2. 2013 Valalska zabijačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
27.2. - 22.3. 2013 Mladá krv výstava sochára a výtvarníka Košice
25.3.2013 Divadelný Ďurkov regionálna divadelná súťaž Ďurkov
19. - 20. 4. 2013 Detské divadelné Košice krajská divadelná súťaž Košice
28. 4. 2013 Dargovská ruža spevácka súťaž  Svinica
27. - 31. 5. 2013 Rezbársky plenér 3. ročník rezbárskeho plenéra Rozhanovce
23. 6. 2013 Abovské folklórne slávnosti festival Rozhanovce
12. - 16. 8. 2013         Šukar dživipen vidiecky tábor Ortáše
18., 19., 22. 9. 2013 Staré umenie a história Abova festival Svinica
13. 10. 2013 Valalická krojovaná paráda

podujatie TĽK 

Valaliky
8. 12. 2013 Vianočný koncert              koncert Ruskov

vian_td2012_maly

ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE

vianočné ikebany a drevené vianočné ozdoby

Dátum: 7. 12. 2012   15.00 - 18.00 hod.

Miesto: Budimír

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Budimír

tasikovo_logo_web

Ahoooj!

Milé tety a ujovia,

konečne nastal môj čas, prichádzam medzi Vás. Zatiaľ len tak pomaličky, pretože vo vašom ľudskom svete je všetko omnoho zložitejšie, ako v tom mojom  rozprávkovom.

Píšem Vám, lebo by ste ma mohli podporiť! Nechcem veľa, len toľko, aby ste objavili, čítali a šírili moju webku www.tasi.sk

... čítaj viac

plagat pivammaly

HUDOBNÝ FOLKLÓR DOSPELÝCH

krajská súťažná prehliadka dospelých ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov/speváčiek a inštrumentalistov

Dátum: 11. 11. 2012 o 13.30 hod.

Miesto: Haniska pri Košiciach

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

správa z podujatia

výsledky súťaže

vkp2012plmaly

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA

7. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry na tému 

"DOŽINKY VO VALALICKEJ STODOLE"

Dátum: 14. 10. 2012 o 15.00 hod.

Miesto: Valaliky - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky

VSTUP VOĽNÝ

Sprievodné aktivity: výstava "Prečo som na svete rád/rada", Deň otvorených dverí v Galérii LS+LS, ...

su plagat maly

FESTIVAL "STARÉ UMENIE A HISTÓRIA ABOVA"

21. ročník festiovalu, realizovaný s finančnou podporou MK SR

Dátum:  7.10. 2012    15.00 hod.

Miesto: Svinica - románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

Účinkujú: Košické sláčikové kvarteto, barytonista Marián Lukáč, Evanjelický cirkevný zbor z Vyšnej Kamenice, ŽSS Abovčanka zo Svinice, Michaela Bujňáková zo Svinice, Kristínka Buzinkaiová zo Sečoviec, kaplán Mgr. Miroslav Varga (Reformovaná kresťanská cirkev)

Sprievodné podujatie: "Pred a potom" výstava Petra Bachňáka zo Svinice - zábery kostola pred a po rekonštrukcii

VSTUP VOĽNÝ

REZBÁRSKY PLENÉR 

2. ročník rezbárskeho plenéra v Herľanoch, realizovaný s finančnou podporou MK SR

Dátum: 20. - 24. 8. 2012    9.00 - 17.00 hod.

Miesto: Herľany - park pri gejzíre

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Účastníci: Stanislav Staňo ml. z Valalík, Miroslav Janič z Bardejovských Kúpeľov, Stanislav Polek z Košíc

ŠUKAR DŽIVIPEN (Krásny život)

4. ročník vidieckeho prázdninového tábora pre rómske deti realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín

Dátum: 13. - 17. 8. 2012

Miesto: Herľany - učebno - výcvikové centrum TU Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

bprpl1 

BITKA PRI ROZHANOVCIACH                                                                             

pamätné dni k 700. výročiu najväčšej stredovekej bitky na území Slovenska 

Dátum:   16. 6. 2012 o 11.00 hod. 

Miesto:   Historické bojisko pri Beniakovciach

Organizátor: Magistrát mesta Košice, Kultúrne centrum Abova, obec Rozhanovce, obec Beniakovce, obec Hrašovík

  bus Kyvadlová doprava k podujatiu           TLAČOVÁ SPRÁVA k podujatiu 

                         

bprpozv_01 bprpozv_02 

ODHALENIE PAMÄTNÍKA k 700. výročiu BITKY PRI ROZHANOVCIACH 

odhalenie pamätníka kamenosochárov Ladislava Staňa st. a Ladislava Staňa ml. a otvorenie stálej expozície k 700. výročiu najväčšej stredovekej bitky na území Slovenska  

Dátum:   15. 6. 2012 o 14.00 hod. 

Miesto:   Rozhanovce - parčík pri obecnom úrade

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Rozhanovce

afs2012 maly 

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI Euro Folk Rozhanovce 2012

XXXXIV. ročník folklórnych slávností

Dátum:   3. 6. 2012 o 14.00 hod. 

Miesto:   Rozhanovce - amfiteáter

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Rozhanovce

Vstupné: dospelí  2 €

               deti (6 až 15 r.) a dôchodcovia  1 € / akceptujem kultúrne poukazy

Program AFS 2012

obrtdmaly     

TVORIVÉ DIELNE PRE ZŠ a MŠ

výroba 2 darčekov ku Dňu matiek

Dátum:   2., 3. a 4. 6. 2012 o 8.00  - 9.40  alebo 10.00 - 11.40 hod. 

Miesto:   ZŠ a MŠ v regióne

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

VLOŽNÉ:  2 € alebo 2 kultúrne poukazy

 dr2012 maly    

DARGOVSKÁ RUŽA

XXXXII. ročník súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice - okolie

Dátum:   22. 4. 2012 o 13.30 hod. 

Miesto:   Svinica - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Svinica

Tvorivá dielňa na Dargovskú ružu - 12.4.2012  o 15.00 hod.  

                                                           Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice

dd2012maly 

DIVADELNÝ ĎURKOV

regionálna postupová prehliadka detských a mládežníckych divadelných kolektívov obcí Košice - okolie

Dátum:   30. 3. 2012  

Miesto:   Ďurkov - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

výsledková listina

bpr2012konf 

BITKA PRI ROZHANOVCIACH V KONTEXTE SLOVENSKÝCH A UHORSKÝCH DEJÍN

medzinárodná vedecko-popularizačná konferencia k 700. výročiu Bitky pri Rozhanovciach

Dátum:   22. -23. 3. 2012  

Miesto:   Košice - Rektorát UPJŠ

Organizátor: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, Kultúrne centrum Abova, Historický ústav SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV

PROGRAM KONFERENCIE

saff2012obr3 

ŠAFFOVA OSTROHA

krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Dátum:   26. 2. 2012  o 11.00 hod.

Miesto:   Bidovce - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

......................................................................................................

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA  /predpokladané termíny/

Termín Názov podujatia Forma Miesto konania          
18. 2. 2012 Valalska zabijačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
26. 2. 2012 Šaffova ostroha
krajská súťaž sólistov tanečníkov ľud.tanca Bidovce
22.-23. 3. 2012 Konferencia vedecko-popularizačná konferencia k 700. výr. bitky pri Rozhan.  Košice
30.3. 2012 Divadelný Ďurkov regionálna divadelná súťaž Ďurkov
22. 4. 2012 Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica
2. - 3. 6. 2012         Abovské folklórne slávnosti festival Rozhanovce
15. - 16. 6. 2012 Rekonštrukcia bitky pri Rozhanovciach
rekonštrukcia bitky a sprievodný prgram Rozhanovce, Beniakovce
13. - 17. 8. 2012 Šukar dživipen integračný tábor Herľany
20. - 24. 8. 2012 Rezbársky plenér

2. ročník rezbárskeho plenéra 

Herľany
3., 4., 7. 10. 2012 Staré umenie a história Abova              festival Svinica
14. 10. 2012 Valalická krojovaná paráda podujatie TĽK Valaliky
11. 11. 2012 KS hudobného folklóru
krajská súťaž sólistov Haniska pri Košiciach

 

 ................................................................................

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE