dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

Pôsobnosť CKKK v okrese Košice - okolie

Bačkovík,  Baška , Belža,  Beniakovce,  Bidovce,  Blažice,  Bočiar,  Bohdanovce,  Boliarov, Budimír, Bukovec, Bunetice, Buzica, Cestice,

Čakanovce, Čaňa, Čečejovce, Čižatice, Debrať, Drienovec, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Dvorníky-Včeláre, Geča, Gyňov,

Hačava,   Háj,   Haniska,   Herľany,   Hodkovce,   Hosťovce,  Hrašovík,  Hýľov,  Chorváty,   Chrastné,  Janík,  Jasov,   Kalša,   Kecerovce,

Kecerovský  Lipovec  , Kechnec,  Kokšov  -  Bakša,  Komárovce,  Kostoľany  nad   Hornádom, Košická  Belá,  Košická  Polianka,

Košické Olšany, Košický Klečenov, Kráľovce, Kysak, Malá Ida, Malá Lodina, Medzev, Milhosť, Mokrance, Moldava nad Bodvou,

Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Klatov, Nižný Lánec, Nová Polhora, Nováčany, Nový Salaš,

Obišovce, Olšovany, Opátka, Opiná, Paňovce, Péder, Perín-Chym, Ploské, Poproč, Rákoš, Rankovce, Rešica, Rozhanovce, Rudník,

Ruskov, Sady nad Torysou, Seňa, Skároš, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Šemša, Štós,

Trebejov, Trsťany, Trstenné pri Hornáde, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Vajkovce, Valaliky,  Veľká Ida, Veľká Lodina,

Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Klatov, Vyšný Medzev, Zádiel, Zlatá Idka, Žarnov,  Ždaňa

 

mesto Košice I

Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto, Ťahonovce

 

mesto Košice II

Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ

 

mesto Košice III

Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves

 

mesto Košice IV.

Barca, Juh, Krásna nad Hornádom, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske 

 

 

logo