dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

DATABÁZA

kolektívov - spolupracovníkov v pôsobnosti 71 obcí Košice - okolie

 

    I.  FOLKLÓR    -  a) Ľudové hudby

                                 b) Detské folklórne súbory

                                 c) Folklórne súbory a skupiny

                                 d) Mužské spevácke skupiny

                                 e) Ženské spevácke skupiny

                                 f) Sólisti speváci (muži, ženy)

                                 g) Inštrumentalisti 

  II.  REMESELNÍCI

 III.  DIVADELNÉ KOLEKTÍVY 

 IV. DUCHOVNÉ KOLEKTÍVY (spevácke zbory)

   V. DYCHOVÁ HUDBA

 VI. NEPROFESIONÁLNI UMELCI

VII. INÉ ŽÁNRE