dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

 

Zoznam uverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok

                             ZMLUVY 2020                                  FAKTÚRY 2020                                    OBJEDNÁVKY 2020

 

ZMLUVY 2019 FAKTÚRY 2019   OBJEDNÁVKY 2019

 

ZMLUVY 2018   FAKTÚRY 2018    OBJEDNÁVKY 2018

 

                              ZMLUVY 2017                                 FAKTÚRY 2017                                  OBJEDNÁVKY 2017 

 

ZMLUVY 2016   FAKTÚRY 2016    OBJEDNÁVKY 2016

 

ZMLUVY 2015   FAKTÚRY 2015   OBJEDNÁVKY 2015

 

ZMLUVY 2014   FAKTÚRY 2014    OBJEDNÁVKY 2014

 

ZMLUVY 2013   FAKTÚRY 2013   OBJEDNÁVKY 2013

ZMLUVY 2012   FAKTÚRY 2012    OBJEDNÁVKY 2012

 

ZMLUVY 2011 

 FAKTÚRY 2011   OBJEDNÁVKY 2011