dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

  

 

 

   

 

    ZVONICE

     Predstavujeme vám tvorbu regionálneho umelca Štefana Pereša, ktorého očarili ZVONICE.
    Jeho kresby zvoníc si môžete pozrieť v krátkej videoprezentácii, ktoré sú doplnené aj reálnymi
    fotografiami  týchto pamiatok.

     https://www.facebook.com/KulturnecentrumAbova/videos/135169531978859

 

     ..........................................................................................................................

 

 

   

   Výstava historických fotografií " VOJACI"

    Dátum: 5. máj 2021 - 31.5.2021   ( v čase otvarácích hodín)                                   

    Miesto: Sieň bojovej slávy                                                                         

    Organizátor: Centrum kultúry Košického kraja

   

 

   

    .......................................................................................................... 

 

    Deň matiek

    Centrum kultúry Košického kraja si pre vás pripravilo k príležitosti Dňa matiek,prezentáciu videa
    historických fotografií s názvom Matka a dieťa.   
   
    Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých  
    miestach po celom svete, vychádza z rôznych tradícií. V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal
    do povedomia na prelome 19. a 20. storočia. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj
    takmer všetky krajiny na svete. Oslavy dňa matiek v iný deň sú vo svete skôr výnimkou ako pravidlom.
    Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať po roku 1989. 
 
    prezentáciu videa Matka a dieťa si môžete pozrieť kliknutím na link:
 
 
   .......................................................................................................................................
 

  Sieň bojovej slávy opäť otvorená

  Oznamujeme verejnosti, že Sieň bojovej slávy je od 26.4.2021 opäť otvorená za prísnych epidemiologických opatrení. 

  Prosíme o rešpektovanie pokynov, a o dodržiavanie aktuálne platných opatrení !!!

   .........................................................................................................................................

                    
                

    1

   V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
   pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), schválilo
   zastupiteľstvo KSK  zlúčenie Kultúrneho centra Abova v Bidovciach
   s Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou.
   Na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva
   KSK zo dňa 15. 5. 2020, platnosťou od 1.1.2021 tak vznikla nová
   inštitúcia s názvom Centrum kultúry Košického kraja so sídlom
   na Hrnčiarskej 9 v Košiciach.

  
   Súčasťou tejto organizácie s krajskou pôsobnosťou je aj
   vysunuté pracovisko v Bidovciach pre oblasť Abova, v Moldave nad
   Bodvou pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria, Hvezdáreň a
   planetárium v Medzeve a Fábryho dom v Štóse. Od roku 2021 je v
   správe kultúrnej inštitúcie Pamätník oslobodenia a víťazstva a
   Sieň bojovej slávy na Dargove (Dargovský priesmyk).

   Poštová adresa organizácie: Moldave nad Bodvou, Hlavná 52.
                                                                                             

 

*****************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

  OZNAM

  Na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja  konané dňa 15. mája 2020 v Košiciach dôjde k zlúčeniu Kultúrneho centra Abova a Kultúrneho centra  Údolia Bodvy a Rudohoria. Vzniká tak nová inštitúcia pod názvom Centrum kultúry Košického kraja s účinnosťou od 1.1.2021.

  ...........................................................................................................

 

          !!!OZNAM!!!

   Vzhľadom na pandemickú situáciu je Sieň bojovej slávy    zatvorená.

     ........................................................................................................................

 

        !!!OZNAM!!!

  Oznamujeme verejnosti, že vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, je do Siene bojovej slávy    povolený  vstup  3 osôb v rámci jednej prehliadky s dodržaním prísnych hygienických opatrení podľa            pokynov správcu. Vstup bez rúška nie je možný!

        SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE OTVORENÁ DO 31.10.2020

 

      

FESTIVAL STARÉHO UMENIA A HISTÓRIA ABOVA

 28. ročník festivalu

Dátum:  18.9. 2020 o 17.00 hod.

Miesto: Nižná Kamenica ( Kaštieľ)

Dátum:  20.9.2020 o 15.00 hod.

Miesto: Svinica- románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica, Obec Nižná Kamenica

VSTUP VOĽNÝ

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

         ...........................................................................................................................

    6. ročník PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV 

    - pietny akt, ukážky súčasnej vojenskej výzbroje a výstroje, výstava vojenskej

      výstroje a výzbroje z 2. sv.vojny, premietanie dokumentárnych filmov v Sieni bojovej    

      slávy, tvorivé dielne pre deti, maľovanie na tvár

   

     Dátum: 28. 8. 2020  10.00 - 18.00 hod.

     Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove

     Organizátor: Kultúrne centrum Abova

       Spoluorganizátor: 21. zmpr Trebišov, KVH Svoboda

    ...........................................................................

 

  

     ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

   * 52.ročník Abovských folklórnych slávností Euro folk 2020

   * festival ľudového tanca, spevu a hudby, remesiel,

     detských programov a tradičnej kuchyne

   

    Dátum: 23. 8. 2020   o 14.00 hod.  

     Miesto:Skároš - amfiteáter

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Skároš      

    PROGRAM

     VSTUP VOĽNÝ

   Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

    ...........................................................................

 

   ABOVSKÁ KARIČKA 2020

  - radostné stretnutie priateľov v ľudovom tanci

    Zapojte sa do tohto na Slovensku a v Európe výnimočného pohybového podujatia, ktoré vyvrcholí spoločným tancom.

    Dátum :  predbežný termín 10. september 2020  o 17:00 hod.  

    ZMENA TERMÍNU 17. september 2020 o 17:00 hod.

 

      TERMÍN KARIČKY JE PRESUNUTÝ NA ROK 2021

    Miesto: Hlavná ulica v Košiciach pri Immaculate

    Prihlasovací formulár:  

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGL7DvC3kTEryjU94z8RT9TmlEgJZhQ7J2qq2jCFjzBp                              bW1Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Communication House

    Odborný garant: FS Železiar, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana

     Partner: Syráreň Bel Slovensko -  výrobca syrov Karička naša slovenská

     INFORMAČNÝ LIST      TEXTY PIESNÍ

     ABOVSKÁ KARIČKA 2020

    Tanechttps://www.youtube.com/watch?v=mc3xOzdOwOo

    Metodikahttps://www.youtube.com/watch?v=CJhWf5jo5xs

 

    Odborní garanti:  www.zeleziar.sk     www.szuske.sk

            

   Partner: Syráreň Bel Slovensko
   výrobca syrov Karička naša slovenská

             

    ..........................................................................................................................

  THAN PERDAL O ROMA ( Miesto pre Rómov)

  - denný vidiecky prázdninový tábor zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva realizovaný          s finančnou podporou

    Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

    Počet miest je obmedzený, je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do31.júla 2020 !

       prihláška     informovaný súhlas     vyhlásenie o bezinfekčnosti    vyhlásenie COVID19 

       vyhlásenie rodiča

  

    Dátum: 10. - 13.8. 2020 od 8:00 - 16:00 hod.

    Miesto: Nižná Kamenica

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova

      Fond na podporu kultúry národnostných menšín - logo

       Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

     ......................................................................................................

 

   REMESELNÍČEK - denný vidiecky tábor

   Kultúrne centrum Abova organizuje denný vidiecky tábor zameraný na aktívne a kvalitné              trávenie voľného času počas letných prázdnin. Je zameraný na tradičné ľudové remeslá                  a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok regiónu Košice-okolie. Počet prijatých detí 30.      Tábor potrvá 5 dní a v cene, ktorá činí 10€ na deň, je zahrnutá strava a to: desiata a                    obed,doprava do Herlian a späť do miesta bydliska, doprava na výlet, materiál na tvorivé dielne     konajúce sa počas tábora. Program tábora pozostáva z tvorivých remeselných dielní pod vedením   odborných lektorov, športových súťaží a hier.

       Počet miest je obmedzený, je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do30 .júna 2020 !

      Prihláška        Vyhlásenie o bezinfekčnosti      Informovaný súhlas      Vyhlásenie Covid 19

   

      Vložné: 50 € za 1dieťa

    Dátum: 20. - 24. 07. 2020 od 8:00 - 16:00 hod

    Miesto: Herľany - učebno - výcvikové centrum TU Košice

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova

    Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03  ..........................................................................

    POZVÁNKA - TVORIVÉ DIELNE

 Pozývame vás na tvorivé dielne, na ktorých si budete môcť vyrobiť hrnček pod vedením lektorky,                  prípadne iný predmet z hliny. Kto by nechcel pracovať s hlinou, môže si s nami upliesť košík z pedigu.

  Kapacita tvorivej dielne je obmedzená.  Svoju účasť je potebné nahlásiť telefonicky, na FB Kultúrne        centrum Abova

   

   Dátum: 28.06.2020 o 15:00 hod           

   Miesto: KD Bidovce 

   Organizátor: Kultúrne centrum Abova

  Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

   .........................................................................................................

   

 

  Sieň bojovej slávy opäť otvorená !!!

  Sieň bojovej slávy pri pamätníku víťazstva je prístupná verejnosti od 1.6.2020 za prísnych hygienických podmienok. Vstup iba s rúškom alebo iným dostatočným prekrytím tváre, na mieste ďalej podľa inštrukcií sprievodcu.Maximálny   počet  návštevníkov 5 v rámci jednej prehliadky.

  Otváracie hodiny

  ..............................................................................................................

 

Súhrnné informácie k súťažiam, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum pre 2020:

  

ŠAFFOVA OSTROHA – súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ZRUŠENÁ

 

JAZYKOM TANCA – súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení

 • Regionálne kolá ZRUŠENÉ
 • Krajské kolo sa bude konať v septembri 2020 v Košiciach (Divadlo GRAND), možnosť prihlásiť sa najneskôr do 15.8.2020 cez elektronický systém Národného osvetového centra, organizátor: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
 • Celoštátne kolo sa bude konať 13. – 15. novembra 2020 vo Zvolene, organizátor: Podpolianske osvetové stredisko

VIDIEČANOVA HABOVKA – súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

 • Regionálne kolá sa posúvajú na jeseň 2020 (október, november 2020),organizátor: jednotlivé osvetové zariadenia Košického kraja (ak máte ešte nejakých účinkujúcich, ktorí sa chcú prihlásiť, treba kontaktovať Mgr. Michala Nogu z NOC alebo cez nás,        aby sa otvoril elektronický systém prihlasovania)
 • Krajské kolo sa bude konať najneskôr do polovice decembra 2020 v Košiciach, organizátor: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
 • Celoštátne kolo sa bude konať 6. – 7. februára 2021 v Habovke, organizátor: Oravské kultúrne stredisko 

     ........................................................................................................................

 

   OZNAM!!!

   NA ZÁKLADE POKYNU PREDSEDU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ÚČELOM                              OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA KULTÚRNE CENTRUM ABOVA RUŠÍ VŠETKY SVOJE                                  KULTÚRNE  PODUJATIA A SÚČASNE BUDE ZATVORENÉ PRE VEREJNOSŤ OD 10.03.2020 AŽ DO              ODVOLANIA.

      .......................................................................................................

             

ŠAFFOVA OSTROHA

krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Dátum: 29.marec 2020 o 13:30 hod                                   

Miesto: KD Bidovce                                                                            

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Bidovce

           Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

 

            .........................................................................................................

 

20. ročník - DIVADELNÝ ĎURKOV 

regionálna postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti z regiónu Košice - okolie 

Dátum: 11. marec 2020  o 9.00 hod.                                             

Miesto: Bidovce - kultúrny dom                                                                              

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Bidovce

         ......................................................................................................

    FAŠENGOVA ZABIJAČKA

    12. ročník tradičného gurmánskeho podujatia spojený s ochutnávkou a

    kultúrnym programom 

                                                      

    Dátum: 15. 2. 2020 o 13.00 hod.

    Miesto:  Vyšný Čaj

    Organizátori: Obec Vyšný Čaj, Kultúrne centrum Abova

     ........................................................................................................ 

 

 

     DIVADELNÝ WORKSHOP

     Pozývame koletívy neprofesionálnych divadiel pri ZŠ, CVČ, ZUŠ a OcÚ okresu Košice - okolie na    

     DIVADELNÝ WORKSHOP pod vedením lektoriek tvorivej dramatiky, ktoré priamo budú pracovať s        

     deťmi vo forme interaktívneho prístupu, prejdú svetom, tvorivej dramatiky a jej zložkami s podporou    

      hudobnej zložky a hudobných hrových činností.

 

     Termín:  18. - 19.2.2020 o 9:00 hod.                       

     Miesto:   Kuktúrny dom, Ruskov

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova

    Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

 ..................................................................................................................................................................

                                                     

   PIETNY AKT

   Pozývame Vás na slávnostný pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia                                                                     oslobodenia obcí Košice - okolie.

 

   Termín:  20. január 2020 o 10.00 hod.                        

   Miesto:   Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku

 

   Organizátor: Okresný úrad, Košický samosprávny kraj, Oblastná organizácia SZBP Košice

 ..................................................................................................................................................................

 

                                                      

 

 

Pozvánka : ZIMNÝ FOLKLÓRNY VEČER, 11.ROČNÍK

Dátum:  28.12.2019 o 15:00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Košická Belá             

Organizátori: obec Košická Belá, FS Beľanka a Kultúrne centrum Abova

         

         .................................................................................................................

       

          POZVÁNKA

VIANOČNÁ TVORIVOSŤ- TVORIVÉ DIELNE

Pozývame vás na tvorivé dielne, na ktorých si budete môcť vyrobiť  vianočné ikebany s floristkou.

Dátum: 16.12.2019 o 16:30 hod          

Miesto: KD Bidovce

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

        ..............................................................................

              

          KOŠICKÉ ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE

          https://www.kosice.sk/mesto/kosicke-rozpravkove-vianoce-2019

          ............................................................................................................

 

       

         TANEČNÝ ABOV

         Pozývame vás na Tanečný Abov s ľudovou hudbou Martina Haracha a lektormi Zsófi Kupec s                   partnerom.

 

Dátum:  09.12. 2019 o 19:30 hod.

Miesto: Tabačka Kulturfabrik ( Black Box), Košice

        

         Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Tabačka Kulturfabrik

         Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

        ................................................................................................................

 

      

           VIANOČNÝ KONCERT

         koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

        Dátum: 08. 12. 2098 o 15.00 hod..

        Miesto: Ruskov - Rím.-kat. kostol

        Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

        VSTUP VOĽNÝ

       

         ................................................................................................

VIANOČNĚ TVORIVÉ DIELNE - ľUDOVÁ REMESELNÁ TVORIVOSŤ

Dátum: 03.12. - 12. 12. 2016          

Miesto: ZŠ Boliarov, Hlavná ulica Košice, OCÚ Trsťany, MŠ Bidovce

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

..............................................................................

 

 

POOKREJME -SPRAVME SI ŽIVOT LEPŠÍ 

Tvorivé dielne zamerané na deti a mládež ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, na krízové centrum pre neúplné rodiny - matky s deťmi, na deti a mládež žijúcich v detskom domove.

Dátum: každú nedeľu od 17.11 - 15.12.2019 - Dom sv.Lazara v Košiciach

            27.11.2019 a 12.12.2019 Detský domov Nižná Kamenica

Organizátori: Kultúrne centrum Abova

.................................................................................                

 

BETLEHEMCI 

Vzdelávací tvorivý ateliér s lektormi, zameraný na kolednícke zvyky a tradície Abova, pre pedagógov a žiakov ZŠ v regióne 

 

Dátum: 15.11.2019  od 9:00 do 13:00 - KD Košické Oľšany

            22.11.2019  od 9:00 do 13:00 - KD Košické Oľšany

 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Košické Oľšany                 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03   

          .........................................................................................................

Zborový spev Abova, 2.ročník

         Prehliadka speváckych zborov pôsobiacich v regióne Abov ( okres Košice - okolie)

Dátum:  27.10. 2019 o 15:00 hod.

Miesto: Evanielický a.v. chrám Boží, BUDIMÍR

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Košický seniorát

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03           

  ........................................................................................................................

Co stare pametaju, mlade utrimuju

          Tradičné ľudové zvyky regiónu Abov v okrese Košice - okolie.

Dátum: 19.10. 2019 o 17:30 hod.

Miesto: KD Košická Polianka

          Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Košická Polianka

            Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

        ............................................................................................................................

 

REZBÁRSKY PLENÉR

Kultúrne centrum Abova Vás pozýva na 7. ročník rezbárskeho  plenéra

v rámci projektu " História Abova v umeleckej tvorbe"

Dátum:   23. - 27. 9. 2019  

Miesto:   Ďurkov - obecný park

Organizátor: Kultúrne centrum Abova  

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

 ....................................................................

FESTIVAL STARÉHO UMENIA A HISTÓRIA ABOVA

 27. ročník festivalu

Dátum:  13.9. 2019 o 18.00 hod.

Miesto: Nižná Kamenica ( Kaštieľ)

Dátum:  15.9.2019 o 15.00 hod.

Miesto: Svinica- románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica, Obec Nižná Kamenica

VSTUP VOĽNÝ

 

          PROGRAM

         Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

  ...........................................................................................................................

   

Krásny život

 - denný vidiecky prázdninový tábor zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva realizovaný s    finančnou podporou MKSR

Počet miest je obmedzený, je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do19.júla 2019 !

prihláška

Dátum: 19. - 23.8. 2019

Miesto: Herľany - učebno - výcvikové centrum TU Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

  ......................................................................................................

  

REMESELNÍČEK - denný vidiecky tábor

Kultúrne centrum Abova organizuje denný vidiecky tábor zameraný na aktívne a kvalitné trávenie voľného času počas letných prázdnin. Je zameraný na tradičné ľudové remeslá a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok regiónu Košice - okolie. Počet prijatých detí 30. Tábor potrvá 5 dní a v cene, ktorá činí 10€ na deň, je zahrnutá strava a to: desiata a obed, doprava do Herlian a späť do miesta bydliska, doprava na výlet, materiál na tvorivé dielne konajúce sa počas tábora, zdravotné poistenie dieťaťa. Program tábora pozostáva z tvorivých remeselných dielní pod vedením odborných lektorov, športových súťaží a hier. Súčasťou bude i poznávací výlet do vybranej lokality v regióne Abov a táborová opekačka.

Počet miest je obmedzený, je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do19.júla 2019 !

 prihláška

Vložné: 50 € za 1dieťa

Dátum: 05. - 09. 08. 2019

Miesto: Herľany - učebno - výcvikové centrum TU Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03..........................................................................

Pozvánka:  Zemplínska karička s čardášom 2019

Radostné stretnutie priateľov v ľudovom tanci.

Dátum: 20. 6. 2019 o 17:00 hod.

Miesto: Hlavná ulica v Košiciach

     

          Informačný list 

 

 

        .............................................................................................

     ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

   * 51.ročník Abovských folklórnych slávností Euro folk 2019

   * festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel,

     detských programov a tradičnej kuchyne

   

    Dátum: 15. 6. 2019   o 16.30 hod.  - Skároš

                     16. 6. 2019   o 14:00 hod.  - Rozhanovce

      Vstupné: dospelý - 4 €

                        deti - 2 €

      Rodinná vstupenka 2 dospelý + 2 deti - 10 € 

                     

    Miesto:Skároš - amfiteáter, Rozhanovce - amfiteáter

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Rozhanovce, Obec Skároš      

    PROGRAM

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

...........................................................................

         FANFARAFEST

      krajský festival dychových hudieb

      Dátum: 09.06.2019 

      Miesto: Trstenné pri Hornáde 

      Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Trstené pri Hornáde     

     Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

 

      ......................................................................................................

         Festival regionálnej tradičnej kultúry ABOVAČKA

        10. výročie KCA

        Dátum: 19.05.2019

        Čas: 13:30 hod.

        Miesto: Obec Bidovce (futbalové ihrisko)

        Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Bidovce

      Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

 

         ............................................................................................................

  

Z POLIANKY DO POLIANKY               

36. ročník prechodu Slanskými vrchmi

Dátum:11. 05. 2019 

Miesto: Košická Polianka  7.00 - 8.00 hod. - Prezentácia účastníkov

  Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku - 9.00 hod.

Organizátor: Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka,

                   Kultúrne centrum Abova

        

         ........................................................................................................

        

       DARGOVSKÁ RUŽA - Hudobný folklór dospelých 

      49. ročník súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice a  Košice - okolie

       Dátum:  28.04.2019  o 13:00 hod.

       Miesto: Svinica - Kultúrny dom

      Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

  

       Účastnícky poplatok 1€ na osobu ( skupiny)

                       poplatok 5 € sólisti, duá, trio

 

     Výsledky

   ...........................................................................................................

 

     DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

     23. ročník krajskej prehliadky detských a mládežníckych divadelných kolektívov

     Dátum: 11. - 12. 4. 2019

     Miesto: Košice - CVČ Domino

     Organizátor: Kultúrne centrum Abova, CVČ Domino Košice

      výsledky

     Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

   ...................................................................................................................................

 

      65. ročník - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      regionálna postupová prehliadka v prednese poézie a prózy IV. - V. kategórií a           divadiel poézie pre Košice a Košice-okolie

      Dátum: 03. 04. 2019 o 08:15 hod.

      Miesto: ZUŠ Bernolákova 26, Košice

      Organizátor: Kultúrne centrum Abova, ZUŠ Bernolákova

 

        Výsledky poézia                               Výsledky próza

 

 

 

    .....................................................................................................................

 

ŠAFFOVA OSTROHA

krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Dátum: 31.marec 2019                                            

Miesto: KD Bidovce                                                                            

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Bidovce

 

          Výsledky

       Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

 

     ...............................................................................................................................................

 

   

19. ročník - DIVADELNÝ ĎURKOV 

regionálna postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti z regiónu Košice - okolie 

Dátum: 13. marec 2019  o 9.00 hod.                                             

Miesto: Ďurkov - kultúrny dom                                                                              

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov, ZŠ Ďurkov    

          Výsledky

          Hodnotenie poroty

         ...............................................................................................................

       

Pozvánka : ODBORNÝ SEMINÁR

odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov

Dátum:  8.3.2019  o 17:00 hod.  - Obec Sady nad Torysou ( Byster)

             9.3.2019 o 14:00 hod.  -  Obec Sady nad Torysou (Byster)

Organizátori: Kultúrne centrum Abova        

      Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

 

 

............................................................................................   

    

   FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

   Tradičné gurmánske podujatie spojené s ochutnávkou a

   kultúrnym programom. 

                                                      

    Dátum: 02. 03. 2019 o 14.00 hod.

    Miesto:  KD Košická Polianka

    Organizátori: Kultúrne centrum Abova a Obec Košická Polianka

 

    ............................................................................................................

    

   TVORIVÁ DIELŇA

    Výučba techniky tkania na drevenom ráme s lektorkou Danielou Sakmárovou

    VLOŽNÉ 2,50 €

                                           

    Dátum: 24. 02. 2019 od 15.00 - do 17:00 hod.

    Miesto:  KD Boliarov

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova

    Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

 

   ..........................................................................................................................

 

    

    FAŠENGOVA ZABIJAČKA

    11. ročník tradičného gurmánskeho podujatia spojený s ochutnávkou a

    kultúrnym programom 

                                                      

    Dátum: 23. 2. 2019 o 13.00 hod.

    Miesto:  Vyšný Čaj

    Organizátori: Kultúrne centrum Abova a Obec Vyšný Čaj

     ........................................................................................................

    

SPOMIENKY Z DARGOVSKÉHO BOJISKA

prezentácia knihy spojená s autorským čítaním, besedou a predajom knihy

 

Termín:  30. január 2019 o 16.30 hod.                        

Miesto:   Verejná knižnica J. Bocatia, Hlavná 48, Košice

                 Regionálne oddelenie - 1. poschodie

Pozvánka

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Verejná knižnica  Jána Bocatia

 ......................................................................................................................................

 

 

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2019  /predpokladané termíny/

Termín

Názov podujatia      

 Forma         

 Miesto konania    

18.01.2019 Spomienková slávnosť pietna akcia - kladenie vencov Pamätník na Dargove
23.02.2019 Fašiangová zabíjačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
02.03.2019 Fašiangová Zabíjačka podujatie TĽK Košicka Polianka
09.03.2019 Odborný seminár pre spevácke skupiny vzdelávacia aktivita KD,Bohdanovce
13.03.2019 Divadelný Ďurkov reg. súťaž detských div.súb. Ďurkov, KD
31.03.2019 Šaffova ostroha krajská súťaž Bidovce,KD
03.04.2019 Hviezdoslavov Kubín, 65.ročník hovorené slovo - súťaž Košice
11.-12.04.2019 Detské divadelné Košice krajská divadelná súťaž Košice, CVČ, Domino
28.04.2019 48.ročník Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica, KD
04.05.2019 Stavanie mája podujatia TĽK Kokšov Bakša
19.05.2019 Abovačka festival Bidovce
09.06.2019 Fanfarafest festival dychových hudieb Trstené pri Hornáde
15.-16.06.2019 Abovské folklórne slávnosti, 51.roč. festival Rozhanovce
05.-09.08.2019 Remeselníček tábor Herľany
29.08.2019 Po stopách dargovských bojov, 6.ročník výročie ukončenia vojny a výročie SNP Pamätník víťazstva, Dargovský priesmyk

10. - 11.09.2019

13.09. - 15.09.2019

Festival starého umenia

tv.dielne, 

festival

rom.-got.kostol, Svinica, Nižná Kamenica
19.10.2019 Co stare pametaju, mlade utrimuju - zvyky a tradície prezentačné podujatie TĽK - zvyky a tradície KD, Košická Polianka
15.11.2019 Betlehemci regionálny charakter Košické Olšany
08.12.2019 Vianočný koncert  koncert Ruskov

************************************************************************************************************************************************

 

                                   

   

 

 

Pozvánka : ZIMNÝ FOLKLÓRNY VEČER, 10.ROČNÍK

Dátum:  29.12.2018 o 16:00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Košická Belá             

Organizátori: obec Košická Belá, FS Beľanka a Kultúrne centrum Abova

 

 

   .................................................................................................................

 

   VIANOČNÝ KONCERT

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

  Dátum: 16. 12. 2018 o 15.00 hod..

  Miesto: Kaštieľ Nižná Kamenica

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Nižná Kamenica

   VSTUP VOĽNÝ

 

 

 ................................................................................................

 

 

 VIANOČNÝ KONCERT

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

  Dátum: 09. 12. 2018 o 15.00 hod..

  Miesto: Ruskov - Rím.-kat. kostol

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

  VSTUP VOĽNÝ

    ...............................................................................................

Co stare pametaju, mlade utrimuju

         " Od Kataríny do Ondreja"

          Tradičné ľudové zvyky regiónu Abov v okrese Košice - okolie.

Dátum:  24.11. 2018 o 17:00 hod.

Miesto: KD Košická Polianka

        

          Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Košická Polianka

            Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

        ............................................................................................................................

Tanečný dom

Dátum:  08.11. 2018 o 19:00 hod.

Miesto: KD Bidovce

        

          Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria

 

            Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

 

        ............................................................................................................................

 

 

Zborový spev Abova

Dátum:  28.10. 2018 o 15:00 hod.

Miesto: Evanielický a.v. chrám Boží, BUDIMÍR

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Košický seniorát

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03              

           

        ........................................................................................................................

 

 

 

Písaný a maľovaný Abov

Dátum:  24.9. 2018 - 28.9.2018

Miesto: ZŠ Bidovce, ZŠ Slanec, ZŠ Skároš

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

 

    ........................................................................................................................

 

FESTIVAL STARÉHO UMENIA A HISTÓRIA ABOVA

 27. ročník festivalu

Dátum:  21.9. 2018 o 17.30 hod.

Miesto: Nižná Kamenica ( Kaštieľ)

Dátum:  23.9.2018 o 14.30 hod.

Miesto: Svinica- románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

VSTUP VOĽNÝ

 

          PROGRAM

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia         fpu_logo_web_03

  ...........................................................................................................................

 

 

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

74 . výročie SNP - premietanie filmov,  kultúrny program, tvorivé dielne pre deti  

Dátum: 29. 8. 2018

Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

Program

 

.......................................................................................................

REMESELNÍČEK

Kultúrne centrum Abova organizuje denný vidiecky tábor zameraný na aktívne a kvalitné trávenie voľného času počas letných prázdnin. Je zameraný na tradičné ľudové remeslá a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok regiónu Košice - okolie. Počet prijatých detí 30. Tábor potrvá 5 dní a v cene, ktorá činí 9€ na deň, je zahrnutá strava a to: desiata a obed, doprava do Herlian a späť do miesta bydliska, doprava na výlet, materiál na tvorivé dielne konajúce sa počas tábora, zdravotné poistenie dieťaťa. Program tábora pozostáva z tvorivých remeselných dielní pod vedením odborných lektorov, športových súťaží a hier. Súčasťou bude i poznávací výlet do vybranej lokality v regióne Abov a táborová opekačka.

Počet miest je obmedzený, je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do 1. augusta 2018 !

 Prihláška

Vložné: 45 € za 1dieťa

Dátum: 20. - 24. 8. 2018

Miesto: Herľany - učebno - výcvikové centrum TU Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03..........................................................................

 

 

 Pozvánka:  CASSOVIAFOLKFEST 2018

            37. ročník festivalu Cassovia folkfest

 Dátum: 21. - 24. 6. 2016 

 Miesto: Hlavná ulica - Košice, Amfiteáter  pod Hrešnou - Kavečany

 Organizátor: Kultobin s.r.o. (Košice), Kultúrne centrum Abova

           Program nájdete na stránke www.folkfest.sk a FB: Dom ľudového tanca

         

        Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

 ..........................................................................

          

    ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

   * 50.ročník Abovských folklórnych slávností Euro folk Rozhanovce 2018

   * festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel,

     detských programov a tradičnej kuchyne

   

    Dátum: 16. 6. 2018   o 18.00 hod.  - Amfiteáter Kavečany

                     17. 6. 2018 od 13:30 hod.  - Amfiteáter Rozhanovce

                     

    Miesto: Kavečany - amfiteáter, Rozhanovce - amfiteáter

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Rozhanovce, Mestská časť Kavečany      

     PROGRAM

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

....................................................................

 

         FANFARAFEST

      krajský festival mládežníckych dychových hudieb

      Dátum:10.06.2018 

      Miesto: Trstenné pri Hornáde

      Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Trstené pri Hornáde     

     Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

        ......................................................................................................

 

   

Pozvánka:  KARIČKA SLNOVRATU 2018

Radostné stretnutie priateľov v ľudovom tanci. Súčasťou bude aj súťaž o najkrajší ženský účes a o originalny kalap z dedkovej truhlice.

          Prihláška je na FB Karicka tanec a nawww.karickatanec.sk

Dátum: 21. 6. 2018 o 17:00 hod.

Miesto: Hlavná ulica - Immaculata v Košiciach

        1.     Karička slnovratu 2018_METODIKA     https://youtu.be/vO476KI5Mmc

        2.     Karička slnovratu 2018_TANEC           https://youtu.be/ZdHAf3B1ohA 

        3.   Karička slnovratu 2018_TANEC pre MALÉ skupiny       https://youtu.be/wRqah2UdbL4                                                              

Organizátor: Communication House v spolupráci s FS Železiar

        .........................................................................................................

 

     

 

     NOSITELIA TRADÍCIÍ 

     regionálna  postupová súťažná prehliadka folklórnych skupín regiónu Košice a  Košice - okolie

     Dátum: 20.05.2018 o 13:30 hod.

     Miesto: Kultúrny dom Čaňa

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Čaňa

 

    ........................................................................................................

 

Z POLIANKY DO POLIANKY                SÚRNY OZNAM!!!!!

 

35. ročník prechodu Slanskými vrchmi

Dátum:   12. 05. 2018 

Miesto:   Košická Polianka  7.00 - 8.00 hod.

  Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku - 9.00 hod.

Organizátor: Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka,

                   Kultúrne centrum Abova

        

         ........................................................................................................

 

STRUNOBRANIE

Krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

Dátum: 12.5.2018  o 13.00 hod.                                    

Miesto: KD Haniska     

Organizátor: Kultúrne centrum Abova; Obec Haniska 

         Z dôvodu nízkeho počtu záujemcov o účinkovanie na podujatí oznamujeme, že podujatie je

         zrušené !!! 

        

         Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia   fpu_logo_web_03

       ............................................................................................................. 

 

 

 

Pozvánka : STAVANIA MÁJA

Dátum:  1.5.2018 o 16:00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Kokšov - Bakša             

Organizátori: obec Kokšov - Bakša, Bakšanske Parobci a Kultúrne centrum Abova

 

 

    .................................................................................................................. 

 

    DARGOVSKÁ RUŽA 

    48. ročník nesúťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice - okolie

    Dátum: 29.04.2018 

    Miesto: Svinica - Kultúrny dom

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

   Propozície        Prihláška -  duo          Prihláška - trio      Prihláška - sólisti      Prihláška - skupiny

 

   UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 10.04.2018

      Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia   fpu_logo_web_03

      .....................................................................................................................

 

    64. ročník - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  regionálna postupová prehliadka v prednese poézie a prózy IV. - V. kategórií a    divadiel poézie pre Košice a Košice-okolie

   Dátum: 18. 04. 2018 o 08:15 hod.

   Miesto: ZUŠ Bernoláková 26, Košice

   Organizátor: Kultúrne centrum Abova, ZUŠ Bernoláková

     Výsledky poézia                               Výsledky próza

   

http://www.nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin

 

 

 .........................................................................................................................

 

     DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

     22. ročník krajskej prehliadky detských a mládežníckych divadelných kolektívov

     Dátum: 13. - 14. 4. 2018

     Miesto: Košice - CVČ Domino

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, CVČ Domino Košice

   

        Výsledky                   Hodnotenie Zlatá priadka                              Hodnotenie Divadlo a deti

    verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03      ..........................................................................................................................

 

ŠAFFOVA OSTROHA

krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Dátum: 08.apríl 2018                                            

Miesto: KD Bidovce                                                                            

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Bidovce

Krajské kolo súťaže Šaffova ostroha 2018 prebieha podľa propozícií celoštátnej súťaže:

           Propozície                   Výsledky

 

        UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 08.03.2018

 

          verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

......................................................................................................................

  

18. ročník - DIVADELNÝ ĎURKOV 

regionálna postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti z regiónu Košice - okolie 

Dátum: 15. marec 2018  o 9.00 hod.                                             

Miesto: Ďurkov - kultúrny dom                                                                              

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov, ZŠ Ďurkov    

          UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 02.03.2018  

          Výsledky                     Hodnotenie

 

      

 

........................................................................................

  

    FAŠENGOVA ZABIJAČKA

    10. ročník tradičného gurmánskeho podujatia spojený s ochutnávkou a

    kultúrnym programom 

                                                      

    Dátum: 10. 2. 2018 o 11.00 hod.

    Miesto:  Vyšný Čaj

    Organizátori: Kultúrne centrum Abova a Obec Vyšný Čaj

 

  ..........................................................................................................................

  

   FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

   Tradičné gurmánske podujatie spojené s ochutnávkou a

   kultúrnym programom. 

                                                      

    Dátum: 03. 02. 2018 o 14.00 hod.

    Miesto:  KD Košická Polianka

    Organizátori: Kultúrne centrum Abova a Obec Košická Polianka

 

   ..........................................................................................................................

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2018  /predpokladané termíny/

Termín

Názov podujatia      

 Forma         

 Miesto konania    

19.01.2018 Spomienková slávnosť pietna akcia - kladenie vencov Pamätník na Dargove
03.02.2018 Fašiangová Zabíjačka podujatie TĽK Košicka Polianka
10.02.2018 Fašiangová zabíjačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
15.03.2018 Divadelný Ďurkov reg. súťaž detských div.súb. Ďurkov, KD
08.04.2018 Šaffova ostroha krajská súťaž Bidovce,KD
13.-14.04.2018 Detské divadelné Košice krajská divadelná súťaž Košice, CVČ, Domino
18.04.2018 64.ročník Hviezdoslavov Kubín prehliadka v prednese poézie a prózy ZUŠ Bernolákova
29.04.2018 48.ročník Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica, KD
12.05.2018 Strunobranie hudobá súťaž Haniska, KD
20.05.2018 Nositelia tradícií súťaž - folklórne pásma Čaňa
26.05.2018 Krajský festival rodiny festival Košice-Kulturpark
10.06.2018 Fanfarafest priehliadka dychových hudieb Trstené pri Hornáde
16.-17.06.2018 Abovské folklórne slávnosti, 50.roč. festival Rozhanovce
6.-10.8.2018 Šukar Dživipen integračný tábor Herľany
20.-24.8.2018 Remeselníček tábor Herľany
23.09.2018 Festival starého umenia festival Svinica
07.10.2018 Zborový spev Abova prehliadka zborov Vyšná Kamenica, Evan.kostol
24.11.2018 Co stare pametaju, mlade utrimuju. zvyky a tradície podujatie TĽK Košická Polianka, KD
09.12.2018 Vianočný koncert  koncert Ruskov

************************************************************************************************************************************************

 

                              

 

 

 

Pozvánka : ZIMNÝ FOLKLÓRNY VEČER, 9.ROČNÍK

 

Dátum:  29.12.2017 o 18:00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Košická Belá             

Organizátori: obec Košická Belá, FS Beľanka a Kultúrne centrum Abova

 

 

.............................................................................. 

     VIANOČNÝ KONCERT

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

  Dátum: 17. 12. 2017 o 15.00 hod..

  Miesto: Kaštieľ Nižná Kamenica

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Nižná Kamenica

  VSTUP VOĽNÝ

 

  ....................................................................................................

   VIANOČNÝ KONCERT

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

  Dátum: 16. 12. 2017 o 15.00 hod..

  Miesto: KD Svinica

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Svinica

  VSTUP VOĽNÝ

 

   ............................................................................................................

   VIANOČNÝ KONCERT

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

  Dátum: 10. 12. 2017 o 15.00 hod..

  Miesto: Ruskov - Rím.-kat. kostol

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

  VSTUP VOĽNÝ

 

   ............................................................................................................

        Pozvánka : DRUHÁ ŠKOLA ĽUDOVÉHO TANCA

         Pozývame vás na druhú školu ľudového tanca v T-klube, našim lektorom bude pán Jozef Kozák,           dlhoročný choreograf a vedúci FS Čačina. Naučí vás Ofafskú z Krivian, Skákanú a Dribnú z                     Kamienky. Po škole tanca bude ľudová zábava v sprievode Ľudovej hudby FS Čačina

Dátum:  06.12.2017 od 19:00 do skorého rána

         Miesto: T- klub

         Vstup: 3 eurá

         Organizátori:T-klub, FS Jahodná, Kultúrne centrum Abova            

        .........................................................................................................   

  

Pozvánka : MELÓDIE GEJZA POTU

vzdelávací seminár abovských interpretačných štýlov

Dátum:  16.11. - 17.11.2017  Herľany

             

Organizátori: Kultúrne centrum Abova   

 

      Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR -

      program Kultúra národnostných menšín    

     ...............................................................................................................

   

Pozvánka : VZDELÁVACÍ TVORIVÝ ATELIÉR PRE FOLKLÓRNE SKUPINY, MŠ A ZŠ Z                      REGIÓNU

         nácvik betlehémskych hier, výroba rekvizít

         prezentácia poznatkov - Vianočný Koncert

 

Dátum:  10.11.2017 Obec Košické Oľšany

            15.12.2017 Obec Košické Oľšany

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Košické Oľšany                 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03   

          .........................................................................................................

             Pozvánka : KONCERT MICHALA SMETANKU

         Pozývame vás na jedinečný koncert Michala Smetanku, ktorý je výrobcom hudobných ľudových              nástrojov, interpretom, pedagógom, multiinštrumentalistom. V roku 2008 sa stal nositeľom                  prestížneho ocenenia ľudových výrobcov - Kráľ Európskeho ľudového remesla. V jeho repertoári          dominujú pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa viažu k pastierskej kultúre.

Dátum:  28.10.2017 o 19:00 

         Miesto: KD Košická Polianka

         Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Košická Polianka    

       ...........................................................................................................

   
           Pozvánka : PRVÁ ŠKOLA ĽUDOVÉHO TANCA

         Pozývame vás na prvú školu ľudového tanca v T-klube, kde sa naučíte tance z Myjavy. Po škole              tanca bude ľudová zábava v sprievode Ľudovej hudby Rada Kertisa.

Dátum:  24.10.2017 od 19:00 do skorého rána

         Miesto: T- klub

        Organizátori:T-klub, FS Jahodná, Kultúrne centrum Abova            

        .........................................................................................................   

 

Pozvánka : ODBORNÝ SEMINÁR

odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov

Dátum:  21.10.2017 Obec Bidovce

             22.10.2017 Obec Čana (kino)

Organizátori: Kultúrne centrum Abova                 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03   

          .......................................................................................

  

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA - "ROK NA DEDINE"

12. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry 

Dátum: 08. 10. 2017 o 15.30 hod.

Miesto: Valaliky - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

            ..................................................................................
 
 
 
 

            Fotky z 1. Abovského plesu si môžete stiahnuť na :

         https://uloz.to/!XBsqOR7AQGW1/abovsky-ples-foto-zip

         ....................................................................................................

   

FESTIVAL STARÉHO UMENIA A HISTÓRIA ABOVA

 26. ročník festivalu

Dátum:  17.9. 2017    15.00 hod.

Miesto: Svinica - románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

VSTUP VOĽNÝ

 

       Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

 

         ....................................................................................................

....................................................................................

VÝZVA - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Služba : „ Reštaurovanie Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku“

ZVEREJNENIE: od 18.8.2017 od 09.00 hod. do 25.8.2017 do 14.00 hod.

 Správa

....................................................................................

 

      

      FANFARAFEST

   *prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

   

    Dátum: 09.07.2017 od 16.00 hod.

    Miesto: Trstenné pri Hornáde

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Trstené pri Hornáde     

 

   Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

 

    ......................................................................................................

 

      ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

   * 49.ročník Abovských folklórnych slávností Euro folk Rozhanovce 2017

   * festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel,

     detských programov a tradičnej kuchyne

   

    Dátum: 18. 6. 2017 od 14.00 hod.

    Miesto: Rozhanovce - amfiteáter

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Rozhanovce        

      PROGRAM

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

....................................................................

         

Pozvánka:  JUBILEJNÁ KARIČKA 2017

Radostné stretnutie priateľov v ľudovom tanci. Chorovod s bráničkami, Karička, verbung. Pokus o vytvorenie slovenského rekordu. Súťaž o najkrajší ženský účes a naj kalap. Ulice po piaty krát zaplnia študenti, rodičia s deťmi, folkloristi i nefolkloristi z Košíc i okolia.

Dátum: 22. 6. 2017 od 14.00 hod.

Miesto: Hlavná ulica - Immaculata v Košiciach

Organizátor: Communication House v spolupráci s FS Železiar

  www.karickatanec.sk, FB/Jubilejná karička 2017

             PRIHLÁŠKA        

           

        ......................................................................................................................

           

DARGOVSKÁ RUŽA 

47. ročník nesúťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice - okolie

Dátum: 14.5. 2017 o 13.00 hod.

Miesto: Svinica - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

 

         Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia   fpu_logo_web_03

      ..............................................................................................................

 

               

Z POLIANKY DO POLIANKY

34. ročník prechodu Slanskými vrchmi

Dátum:   6. 5. 2017 

Miesto:   Košická Polianka  7.00 - 8.00 hod.

  Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku - 9.00 hod.

Organizátor: KST a Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka,

                   Kultúrne centrum Abova

         ........................................................................................................

 

STRUNOBRANIE

Krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

Dátum: 5.5.2017 o 13:00                                             

Miesto: KD Haniska     

Organizátor: Kultúrne centrum Abova; Obec Haniska 

          Výsledky

         Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia   fpu_logo_web_03

 

       ............................................................................................................. 

                           

 

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

21. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti

Dátum: 7.4. - 8.4.2017 o 9.00                                                

Miesto: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, sála JORIK      

Organizátor: Kultúrne centrum Abova; Bábkové divadlo v Košiciach  

          PROPOZÍCIE                                         HODNOTENIE                    

PRIHLÁŠKA                             VÝSLEDKY    

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

....................................................................

ŠAFFOVA OSTROHA

krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Dátum: 26.marec 2017                                            

Miesto: KD Bidovce                                                                            

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Bidovce

Krajské kolo súťaže Šaffova ostroha 2017 prebieha podľa propozícií celoštátnej súťaže:

                                                                                                     VÝSLEDKY

     

verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

...........................................................................................

DIVADELNÝ ĎURKOV

regionálna postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti z regiónu Košice - okolie 

Dátum: 16. marec 2017  o 9.00 hod.                                             

Miesto:  Ďurkov                                                                              

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov, ZŠ Ďurkov        

                                                                                                         Výsledky

                                                                                                         Hodnotenie

                                                                          ....................................................................                           

 

Pozvánka : ODBORNÝ SEMINÁR

odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov

Dátum:  4.3.2017 Obec Rozhanovce

             5.3.2017 Obec Bohdanovce

Organizátori: Kultúrne centrum Abova                   Prihláška

           METODICKÁ PRÍRUČKA

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03                             

 

.....................................................................

 

ples_pl

Pozvánka :   1. ABOVSKÝ PLES

 

Dátum: 22.4.2017  18.00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Ždaňa

Organizátor: Kultúrne centrum Abova                                       Návratka

                                                                                    

 

....................................................................

                                    zabijacka_02                                                                 

    FAŠENGOVA ZABIJAČKA

    9. ročník tradičného gurmánskeho podujatia spojený s ochutnávkou a

    kultúrnym programom 

                                                      

    Dátum: 18. 2. 2017 

    Miesto:  Vyšný Čaj

    Organizátori: Kultúrne centrum Abova a Obec Vyšný Čaj

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2017  /predpokladané termíny/

 

Termín

Názov podujatia      

 Forma         

 Miesto konania    

19.1.2017 Spomienková slávnosť

pietna akcia- kladenie vencov

Pamätník na Dargove
18.2.2017 Fašiangová zabíjačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
16.3.2017 Divadelný Ďurkov reg. súťaž detských div.súb. Ďurkov
26.3.2017 Šaffova ostroha krajská súťaž Bidovce
7.-8.4.2017 Detské divadelné Košice krajská divadelná súťaž Košice
22.4.2017 Abovský veľkonočný ples 1.reprezentačný ples folklóristov Ždaňa
6.-7.5.2017 Strunobranie hudobá súťaž Haniska
8.5.2017 Pietny akt kladenie vencov Pamätník na Dargove
14.5.2017 Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica
11.6.2017 Fanfarafest priehliadka dychových hudieb Trstené pri Hornáde
18.6.2017 Abovské folklórne slávnosti festival Rozhanovce
29.-30.6.2017 Rezbársky plenér prezentácia Ždaňa
24.-28.7.2017 Šukar dživipen integračný tábor Herľany
27.8.2017 Po stopách dargovských bojov kult. podujatie k SNP Dargovský priesmyk
12.-13.9.2017  Minulosť a súčasnosť Abova tvorivé dielne Svinica
17.9.2017 Festival starého umenia festival Svinica
8.10.2017 Valalická krojovaná paráda podujatie TĽK Valaliky
december 2017 Adventné a vianočné koncerty koncert Obce regiónu

 

************************************************************************************************************************************************

                          pozdrav_1_02

         boliaror_koncert_02

 

VIANOČNÝ KONCERT

 

Dátum:  18.12. 2016 o 15.00 hod.

Miesto: Boliarov - Ev. kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Ev.farský úrad Rankovce, fília Boliarov

       ...............................................................

 

 

       zimny_folklorny_vecer_1

 

Pozvánka:  Zimný folklórny večer, 8.ročník

 

 Dátum: 30.12.2016 o 18.00 hod.

 Miesto: Kultúrny dom, Košická Belá

 Organizátor: Obec Košická Belá, FS Beľanka

 

 ....................................................................

         td_vianoce_2016_03

 

ABOVSKÉ VIANOCE 2016 - TVORIVÉ DIELNE

vianočné ikebany, zdobenie medovníkov, modelovanie z hliny, drôtené ozdoby a vianočné pohľadnice

 

Dátum: 02.12. - 18. 12. 2016          

Miesto: Obce regiónu Abov

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

 

..............................................................................

       

 

ODBORNÝ SEMINÁR

odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny vedený lektormi z oblasti hudobného folklóru

 

Dátum: 11.11.2016 - 12.11 2016

Miesto:  Konzervatórium, Timonova 2, Košice

Organizátori: Kultúrne centrum Abova

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .............................................................................                                                                                  

          vkp_2016_01

 

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA - "ABOVSKÝ JARMOK"

11. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry 

 

Dátum: 09. 10. 2016 o 15.00 hod.

Miesto: Valaliky - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

            ..........................................................................
 
 
        

 

HUDOBNÉ TRADÍCIE ABOVA

vzdelávací seminár 

 

Dátum: 30.9.2016 - 1.10.2016

Miesto:  Obec Haniska, penzión 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .............................................................................                                                                                        

 

 

FESTIVAL STARÉHO UMENIA A HISTÓRIA ABOVA

 25. ročník festivalu

 

Dátum:  18.9. 2016    15.00 hod.

Miesto: Svinica - románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

 

VSTUP VOĽNÝ

....................................................................

svinica_projekt_01

MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ ABOVA

 

Dátum:  12. - 13.9. 2016    8.00- 14.00 hod.

Miesto: Svinica - románsko-gotický kostol, kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

      ....................................................................

       dargov2016_2_01

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

výstava vojenskej výstroje a výzbroje, premietanie filmov, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti, streľba z airsoftových zbraní, poľovnícky guľáš pre návštevníkov zdarma

 

 

Dátum: 26. 8. 2015  11.00 - 15.00 hod.

Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

............................................................................

       cassovia_folk_fest_02

 Pozvánka:  CASSOVIAFOLKFEST 2016

 

 Dátum: 23. - 26. 6. 2016 

 Miesto: Hlavná ulica - Košice, Amfiteáter Kavečany

 Organizátor: Kultobin s.r.o., Košice

 ....................................................................

karicka_02

Pozvánka:  VESELÁ KARIČKA 2016

Radostné stretnutie priateľov v ľudovom tanci. Spevy, Chorovod s bráničkami, Karička, verbung. Pokus o vytvorenie nového slovenského rekordu. Ulice mesta zaplnia študenti, rodičia s deťmi, folkloristi i nefolkloristi z Košíc, okolia aj celého Slovenska.

 

Dátum: 23. 6. 2016 od 14.00 hod.

Miesto: Hlavná ulica - Immaculata v Košiciach

Organizátor: Communication House v spolupráci s FS Železiar

        ....................................................................

 

        afs_02

 

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

 

* 48.ročník Abovských folklórnych slávností AFS Rozhanovce 2016

 

Dátum: 19. 6. 2016 od 13.30 hod.

Miesto: Rozhanovce - amfiteáter

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Rozhanovce

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

 

....................................................................

        plagt 2016_02

 

REZBÁRSKY PLENÉR

 

Kultúrne centrum Abova Vás pozýva na 6. ročník

tradičného rezbárskeho podujatia. 

 

Dátum:   13. - 17. 6. 2016  

Miesto:   Čaňa - Jazero TAJVAN

Organizátor: Kultúrne centrum Abova  

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

 ....................................................................

 

 

Pozvánka :   FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB

 

Dátum: 18. 6. 2016   15.00 hod.

Miesto: Trstené pri Hornáde

Organizátor: Obec Trstené pri Hornáde

....................................................................

plagat gala_02     

       

 

DARGOVSKÁ RUŽA 

46. ročník prehliadky spevu ľudových piesní v regióne Košice - okolie

 

Dátum: 8.5. 2016 o 14.00 hod.

Miesto: Svinica - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

     

          .................................................................................

dr_projekt_02

 

          DARGOVSKÁ RUŽA - súťaž / bez účasti verejnosti (iba porota)

 

Dátum: 30.4. 2016

Miesto: Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova                                         VÝSLEDKY

 

       Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

....................................................................

   zpdp_ propozicie 2016_02

 

Z POLIANKY DO POLIANKY

 

33. ročník prechodu Slanskými vrchmi

 

 

Dátum:   7. 5. 2016  

Miesto:   Košická Polianka  7.00 - 8.00 hod.

 

  Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku - 9.00 hod.

 

Organizátor: KST a Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka,

 

                   Kultúrne centrum Abova

SÚRNY OZNAM O LIMITOCH

k 33. ročníku turistického prechodu Z POLIANKY DO POLIANKY  

 ....................................................................

ddk_pl2

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

20. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých          

hrajúcich pre deti

Dátum: 15. 4. 2016 o 9.30 hod.                                                  PROPOZÍCIE

Miesto: CVČ Košice, Popradská 86                                              PRIHLÁŠKA

Organizátor: Kultúrne centrum Abova; CVČ Košice                          VÝSLEDKY

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

....................................................................

so_plagat1_02

ŠAFFOVA OSTROHA

 

krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

 

Dátum: 3. apríl 2016                                              

Miesto:  Ždaňa                                                                             

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec 

 

Krajské kolo súťaže Šaffova ostroha 2016 prebieha podľa propozícií celoštátnej súťaže:

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

 

PRIHLÁŠKA jednotlivec       PRIHLÁŠKA pár

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia          fpu_logo_web_03

....................................................................

   div_dur plagat1

 

DIVADELNÝ ĎURKOV

regionálna postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti z regiónu Košice - okolie 

 

Dátum: 17. marec 2016  o 9.00 hod.                                             PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Miesto:  Ďurkov                                                                              PRIHLÁŠKA

 

 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov, ZŠ Ďurkov         VÝSLEDKY

 

....................................................................

 

ODBORNÝ SEMINÁR k Dargovskej ruži

odborný seminár pre sólistov spevákov a vedúcich speváckych skupín 

Dátum: 15. 2. 2016  o 10.00 hod. 

Miesto:  Košice - Okresný úrad, Hroncova 13 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova

 

....................................................................................

VÝZVA - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Služba: Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok

 

ZVEREJNENIE: od 8.2.2016 od 10.15 hod. do 22.2.2016 do 09.00 hod.

 

...................................................................................

 

 

   zabijacka_02

 

 FAŠENGOVA ZABIJAČKA

 8. ročník tradičného gurmánskeho podujatia spojený s ochutnávkou a kultúrnym programom 

                                                      

  Dátum: 6. 2. 2016 

  Miesto:  Vyšný Čaj

  Organizátori: Kultúrne centrum Abova a Obec Vyšný Čaj

 

   grafika1_01

 

  OBECNÁ ZABÍJAČKA - Ploské

  IX. novoročná obecná zabíjačka 

                                                      

  Dátum: 23. 1. 2016 

  Miesto:  Ploské

  Organizátori: Obec Ploské

   plagat_02   

 ZIMNÝ POCHOD NA DARGOV

  turistický pochod k 71. výročiu oslobodenia obcí Košice - okolie

                                                      

  Dátum: 23. 1. 2016 

  Miesto:  8.00  Štart od OcÚ v Ruskove

            14.00  Pietny akt pri Pamätníku víťazstva na Dargove

 

 

  Organizátori: Obce Blažice, Nižný Čaj, Olšovany, Ruskov, Slančík, Vyšný Čaj 

 

 

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2016  /predpokladané termíny/

Termín

Názov podujatia      

 Forma         

 Miesto konania    

19.1.2016 Pietny akt kladenia vencov    

spomienková slávnosť

Pamätník na Dargove
23.1.2016 Obecná zabíjačka podujatie TĽK Ploské - Ortáše
6.2.2016 Fašiangová zabíjačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
15.2.2016 Odborný seminár k Dargovskej ruži seminár pre spevákov a spev.sk. Košice
17.3.2016 Divadelný Ďurkov reg. súťaž detských div.súb. Ďurkov
19.3.2016 Vzdelávací seminár pre spevákov a sp. sk. školenie a tvorivá dielňa Košice
3.4.2016 Šaffova ostroha krajská súťaž Bidovce
15.-16.4.2016 Detské divadelné Košice krajská divadelná súťaž Košice
8.5.2016 Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica
13.-17.6.2015 Rezbársky plenér prezentácia  Čaňa
19.6.2016 Abovské folklórne slávnosti festival Rozhanovce
13.-14.8.2016 Stretnutie generácií podujatie TĽK Košice - okolie
28.8.2016 Hudobný folklór dospelých krajská súťaž Haniska
29.8.2016 Po stopách dargovských bojov kult. podujatie k SNP Dargovský priesmyk
18.9.2016  Festival duchovnej piesne tvorivé dielne, festival Svinica
9.10.2016 Valalická krojovaná paráda podujatie TĽK Valaliky
december 2016 Adventné a vianočné koncerty koncert Obce regiónu

 

************************************************************************************************************************************************

             

                         pozdrav 2015_01

 

   td_02

 

ABOVSKÉ VIANOCE 2015 - TVORIVÉ DIELNE

vianočné ikebany z prírodných materiálov a zdobenie medovníkov

 

Dátum: 18. 12. 2015 o 16.00 hod.             20.12.2015 o 15.00 hod.

Miesto: Nižný Čaj - Obecný úrad               Ždaňa - Kultúrny dom

 

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Nižný Čaj, Obec Ždaňa

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

 

   vkp_02

 

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA - "DO NAS ĽUDZE, DO NAS"

10. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry na tému 

 

Dátum: 11. 10. 2015 o 15.30 hod.

Miesto: Valaliky - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky

 

 

  pl_fsu_1

FESTIVAL "STARÉ UMENIE A HISTÓRIA ABOVA"

24. ročník festivalu, realizovaný s finančnou podporou MK SR

Dátum:  20.9. 2015    15.30 hod.

Miesto: Svinica - románsko-gotický kostol

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

VSTUP VOĽNÝ

 
 

  dargov_august_2

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

výstava historickej a súčasnej bojovej výstroje a výzbroje, premietanie filmov, prednášky, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti, streľba zo zbraní  

 

Dátum: 29. 8. 2015  14.30 - 20.00 hod.

Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

 

 unnamed             

    ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

 

 

   * 47.ročník Abovských folklórnych slávností Euro folk Rozhanovce 2015

   * festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel,

     detských programov a tradičnej kuchyne

   

    Dátum: 28. 6. 2015 od 14.00 hod.

    Miesto: Rozhanovce - amfiteáter

    Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Rozhanovce                                                                                                                      

                     

 

 karicka web maly           

   KARIČKA - tanec priateľov

                                                 

 Ulice Metropoly východu ožijú folklórom už po tretí raz. Fokloristi s nefolkloristami, 
 tanečníci s netanečníkmi vrcholia svoje tréningy tohtoročnej Abovskej karičky, 
 ktorej aj Vy môžete byť súčasťou.                  
 

   Dátum:   25. 6. 2015  

   Miesto:   Hlavná ulica v Košiciach

   Organizátor: Communication House v spolupráci s FS Železiar

                                                                                                                                                                                                     

                     

 

 plagat web maly           

   REZBÁRSKY PLENÉR

   Kultúrne centrum Abova v spolupráci s obcou Budimír Vás pozývajú na 5. ročník

 

   tradičného rezbárskeho podujatia. Podujatie je realizované s finančnou podporou

 

   Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

   Dátum:   18. - 22. 5. 2015  

   Miesto:   Miestny park v obci Budimír

   Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Budimír  

   VSTUP VOĽNÝ                                                                                                                                                                               

                     

 

 pl_8_5_02      

                                              

   OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

   - pietny akt pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. sv. vojny                                                                              

   - otvorenie Siene bojovej slávy po rekonštrukcii - výstava, premietanie filmov

   Dátum:   8. 5. 2015  

   Miesto:   Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku

 

   Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Okresný úrad Košice - okolie

   Spoluorganizátor:   KVH Gisela Stellung, KVH Čapajev   

   VSTUP VOĽNÝ          

                                                                                                                                                                                                     

                     

                                  dr2015_2

   DARGOVSKÁ RUŽA

   45. ročník prehliadky spevu ľudových piesní v regióne Košice - okolie

   Prehliadky Dargovská ruža 2015 sa môžu zúčastniť iba sólisti speváci - speváčky, spevácke duá, detskí      speváci a spevácke skupiny, ktorí sa zúčastnili Odborného seminára.

  

Propozície

Prihláška - sólisti

Prihláška - skupiny

Výsledky

 

   zdpz_propozicie_01

   Z POLIANKY DO POLIANKY

   32. ročník prechodu Slanskými vrchmi

   spojený s pietnym aktom k 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny

   Dátum:   8. 5. 2015  

   Miesto:   Košická Polianka - 8.00 hod.

                Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku - 9.00 hod.

   Organizátor: KST a Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka,

 

                      Kultúrne centrum Abova

 

 

PROPOZÍCIE

     ddk_01

 

   DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

   19. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých          

   hrajúcich pre deti

   Dátum: 16. -17. 4. 2015 o 9.30 hod.

   Miesto: CVČ Košice, Popradská 86

   Organizátor: Kultúrne centrum Abova; CVČ Orgovánová 5, Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozície 


Výsledky

 

 

     so_2015_1

 

  ŠAFFOVA OSTROHA

 

  krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

 

  Dátum:   21. 3. 2015  o 11.00 hod.

  Miesto:   Bidovce - Kultúrny dom

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

Vysledky

                                           

  DIVADELNÝ ĎURKOV

  regionálna súťaž detských divadelných súborov                

  Dátum: 17. 3. 2015 

  Miesto: Ďurkov

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov, ZŠ v Ďurkove 

 

 

Propozície 

Prihlášky

 

 

 

....................................................................................

VÝZVA - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Služba : Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok

ZVEREJNENIE: od 19.2.2015 od 11.00 hod. do 26.2.2015 do 11.00 hod.

 

Výzva č. 1/2015

 

Príloha č.1 - Správa 

...................................................................................

      na_tej_luke_1

  NA TEJ LÚKE NA ZELENEJ

  regionálna súťaž detských folklórnych súborov                

                                                      

  Dátum: 20. 2. 2015 

  Miesto: Košice

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

 

 

 

Propozície 

Prihlášky

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

 

 

      pldargov_kniha_02      

 

  SPOMIENKY Z DARGOVSKÉHO BOJISKA

  krst a prezentácia knihy Petra Novýkmeca

                                                      

  Dátum: 19. 1. 2015 o 14.00 hod.

  Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove

 

 

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

 

 

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2015  /predpokladané termíny/

Termín    

     

Názov podujatia      

                   

 Forma        

                  

 Miesto konania    

              

19.1.2015 Pietny akt kladenia vencov    

spomienková slávnosť

Pamätník na Dargove
19.1.2015 Spomienky z dargovského bojiska krst , prezentácia knihy Pamätník na dargove
14.2.2015 Fašiangová zabíjačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
20.2.2015 Na tej lúke, na zelenej regionálna súťaž DFS Košice
17.3.2015 Divadelný Ďurkov reg. súťaž detských div.súb. Ďurkov
21.3.2015 Šaffova ostroha krajská súťaž Bidovce
8. - 9.4.2015 Odb. seminár pre spevákov a spev. skupiny školenie a tvorivá dielňa Košice
16.-17.4.2015 Detské divadelné Košice krajská divadelná súťaž Košice
2.5.2015 Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica
18.-22.5.2015 Rezbársky plenér prezentácia  Budimír
28.6.2015 Abovské folklórne slávnosti festival Rozhanovce
20.-24.7.2015 Šukar dživipen tábor Herľany
29.8.2015 Po stopách dargovských bojov kult. podujatie k SNP Dargovský priesmyk
16.,17.,20.9.2015  Staré umenie a história Abova tvorivé dielne, festival Svinica
11.10.2015 Valalická krojovaná paráda podujatie TĽK Valaliky
13.12.2015 Vianočný koncert koncert Ruskov
jar 2015 Výstava hist. fotografií výstava Bidovce
november 2015 Blízko pri srdci vydanie knihy Slanec

*******************************************************************************************************************************************************************

 

ceresen1  

 

"NA JEDNEJ DOĽIŇE PRI BETLEHEME"

  vianočný koncert FSS ČEREŠEŇ z Nižnej Kamenice

  Dátum: 16. 12. 2014 

  Miesto: Košice

 

 

     boliarov_02

 

 

  VIANOČNÝ KONCERT

 

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

 

  Dátum: 14. 12. 2014 o 14.30 hod.

 

  Miesto: Boliarov - Ev. kostol

 

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova,  Ev. far. úrad Rankovce, fília Boliarov

 

     ruskov_1     

 

  VIANOČNÝ KONCERT

  koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe                                                                    

  Dátum: 7. 12. 2014 o 16.30 hod.

  Miesto: Ruskov - Rím.-kat. kostol

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

  VSTUP VOĽNÝ

     td_1

  ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE

  adventné vence,  drôtené a drevené vianočné ozdoby

  Dátum: 28. 11. 2014   16.30 - 19.00 hod.

  Miesto: Bohdanovce

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Bohdanovce

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

 

 

....................................................................................

VÝZVA - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Služba : tlač  publikácie

ZVEREJNENIE: od 12.11.2014 od 11.00 hod. do 19.11.2014 do 11.30 hod.

 

 

SPRÁVA z vyhodnotenia prieskumu trhu

...................................................................................

 
vkp_01

 

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA

 

9. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry na tému 

 

"NAŠE TRADÍCIE" - regionálna prehliadka folklórnych skupín okresov Košice a Košice - okolie

 

Dátum: 12. 10. 2014 o 15.00 hod.

 

Miesto: Valaliky - Kultúrny dom

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky

 

VSTUP VOĽNÝ

 

svinica_1

 

 

FESTIVAL "STARÉ UMENIE A HISTÓRIA ABOVA"

 

23. ročník festiovalu, realizovaný s finančnou podporou MK SR

 

Dátum:  28.9. 2014    15.00 hod.

 

Miesto: Svinica - románsko-gotický kostol

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

 

VSTUP VOĽNÝ

 

 

plener_1

 

REZBÁRSKY PLENÉR 

 

Dátum: 16. - 24. 9. 2014   9.00 - 18.00 hod.  

 

Miesto: Jablonov nad Turňou - areál Granaria 

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, MAS KRAS, OZ PO ART

 

dargov2

 

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

 

70. výročie SNP - premietanie filmov, prednášky, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti  

 

Dátum: 29. 8. 2014

 

Miesto: Pamätník víťazstva na Dargove

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

 

ŠUKAR DŽIVIPEN (Krásny život)

6. ročník vidieckeho prázdninového tábora pre rómske deti realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín

Dátum: 14. - 18. 7. 2014

Miesto: Herľany - učebno - výcvikové centrum TU Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

 

afs_02

 

 

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

 * 46.ročník Abovských folklórnych slávností Euro folk Rozhanovce 2014

* festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel, detských programov a tradičnej kuchyne

* v rámci programu sa bude konať krajská súťaž choreografií folklórnych súborov TANCUJ,TANCUJ košického kraja 2014

Dátum: 29. 6. 2014 od 14.00 hod.

Miesto: Rozhanovce - amfiteáter

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Rozhanovce

 

propozície krajskej súťaže TANCUJ, TANCUJ

 

 

Tlačová správa

plagat2

 

DARGOVSKÁ RUŽA

XXXXIV. ročník súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice - okolie

Dátum: 17. - 18. 5. 2014

Miesto: Svinica - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Svinica

 

Súťažnej prehliadky Dargovská ruža 2014 sa môžu zúčastniť iba sólisti speváci - speváčky, spevácke duá, detskí speváci a spevácke skupiny, ktorí sa zúčastnili Odborného seminára.

Podmienky účasti na DR 2014     Propozície      

Prihláška - sólisti        Prihláška - skupiny

 

Odborný seminár

Dátum: 29. - 30. 4. 2014 o 14.00 hod

Miesto: Košice - knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

 

 

 

 

PIETNY AKT - DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

 

Dátum: 8. 5. 2014 o 15.00 hod.

 

Miesto: Pamätník Dargov

 

Organizátor:  Obvodný úrad Košice - okolie

 

Sieň bojovej slávy sprístupnená  pre  verejnosť  8.5.2014  v  čase  15.00-17.00 hod.

.

01

 

Z POLIANKY DO POLIANKY

prechod Slanskými vrchmi za poznaním a priateľstvom - 31. ročník

Dátum: 3. 5. 2014 o 8.00 hod.

Miesto: podľa propozícií

propozície

snv_velka_noc2

.

 

 

Folklórna skupina ROŇVA zo Slanského Nového mesta Vás aj tohto roku pozýva na:

VEĽKÁ NOC 2014 - Pávička

Dátum: 20. 4. 2014 od 14.00 hod.

Miesto: Slanské Nové Mesto

 

ddk_2014_pl2

 

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

18. ročník krajskej prehliadky detských a mládežníckych divadelných kolektívov

Dátum: 11. - 12. 4. 2014

Miesto: Košice - CVČ Domino

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

 

Výsledková listina 

Vyhodnotenie predsedu poroty

 

 

przentacia_rab1

 

OSUDY SLANSKÝCH FORGÁČOVCOV A WALDBOTTOVCOV

prezentácia knihy, čítanie z korešpondencie Hedwigy Waldbottovej, kultúrny program

 

 

                    !!!!!!!!   ZMENA TERMÍNOV   !!!!!!!!

Termín:  31. marec 2014 o 16.30 hod.

Miesto:   Bidovce - kultúrny dom

 

 

Termín:  7. apríl 2014 o 16.30 hod.

Miesto:  Ruskov - Rím.-kat. kostol Mena Panny Márie

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Ruskov, Farský úrad v Ruskove, Obec Bidovce

 

div_dur_1

 

 

DIVADELNÝ ĎURKOV

15. ročník regionálnej súťaže detských divadelných kolektívov

 

 

Dátum:   26. 3. 2014  o 9.30 hod.

 

Miesto:   Ďurkov - Kultúrny dom

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Ďurkov,ZŠ Ďurkov

PROPOZÍCIE regionálnej postupovej súťaže


 

 

 

 

so1

 

ŠAFFOVA OSTROHA

 

krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

 

Dátum:   23. 3. 2014  o 11.00 hod.

 

Miesto:   Bidovce - Kultúrny dom

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

 

 

VÝSLEDKY

 

 

zahraj_plagat1  

 

ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ 

Termín:  1. marec 2014 o 14.00 hod.                      

Miesto:   Košice - Stará radnica - Radničná sála, Hviezdoslavova 7

             (vchod zo Strojárenskej ulice)

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

 

VÝSLEDKY

 

 

METODICKÝ DEŇ  pracovníkov KCA

 

(metodická návšteva múzeí a galérie v Košiciach)

dňa 20.2.2014 v čase 8.00 - 16.00 hod. 

 

prez_knihy1    

OSUDY SLANSKÝCH FORGÁČOVCOV A WALDBOTTOVCOV

prezentácia knihy, čítanie z korešpondencie Hedwigy Waldbottovej, kultúrny program

Termín:  11. február 2014 o 16.30 hod.                        

Miesto:   Slanec - Múzeum a informačné centrum

 

Termín:  24. február 2014 o 16.30 hod.

Miesto:   Košice - Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, študovňa na 1. posch. 

 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, obec Slanec

    

KALENDÁR PODUJATÍ  KCA na rok 2014  /predpokladané termíny/

Termín Názov podujatia Forma Miesto konania          
január 2014  Spomienková slávnosť pietna akcia Dargovský pamätník
15. 2. 2014  Valalska zabijačka podujatie TĽK Vyšný Čaj
 1.3. 2014  Zahraj, že mi zahraj ... regionálna súťaž DFS Košice
23.3.2014  Šaffova ostroha krajská súťaž Bidovce
26.3. 2014  Divadelný Ďurkov reg. súťaž divad. súborov Ďurkov
11. -12. 4. 2014  Detské divadelné Košice kraj. súťaž divad. súborov  Košice
29. - 30. 4. 2014  Odb. seminár pre spevákov a spev. skupiny  školenie a tvor. dielňa Košice
máj 2014  Spomienkové slávnosti - Dargov spomienkové akcie Dargov
17. - 18. 5. 2014      Dargovská ruža spevácka súťaž Svinica
28. - 29. 6. 2014  Abovské folklórne slávnosti festival Rozhanovce
14. - 18. 7. 2014  Šukar Dživipen

vidiecky tábor

Herľany
29. 8. 2014 Po stopách dargovských bojov podujatie pri príležit. 70. výr.  Dargov
16. - 24. 9. 2014  Rezbársky plenér      prezentácia Jablonov nad Turňou
24., 25., 28.9.2014  Staré umenie a história Abova tv. dielne, festival Svinica
12. 10. 2014  Valalická krojovaná paráda podujatie TĽK Valaliky
október 2014  Stretnutie generácií maď. národnosti tvorivé dielne  
7. 12. 2014  Vianočný koncert koncert Ruskov
nov. /decem. 2014  Ľudová remeselná tvorivosť tvorivé dielne  
júl / august 2014  Lektorovanie v Sieni bojov. slávy otvorenie múzea, lektor. Dargov

 

vian_pozdr2013